6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שתף:

דוקטורט - נשאות של חיידקי מעי עמידים לאנטיביוטיקות בחיות משק

3.6.2020

ד"ר אמיר שטיינמן (מנהל ביה"ח הוטרינרי) וד"ר שלמה בלום (מנהל בקטריולוגיה במכון הווטרינרי) מחפשים תלמיד לדוקטורט בהנחייה משותפת.

הנושא הוא נשאות של חיידקי מעי עמידים לאנטיביוטיקות בחיות משק.

העבודה כוללת את העזרה בדיגום וכמובן כל עבודת המעבדה, בקטריולוגיה קלאסית, מולקולרית, ביואינפורמטיקה ועוד.

 

לפרטים נא לפנות לד"ר שטיינמן  054-8820516 או amirst@savion.huji.ac.il