6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שתף:

דוקטורנט למעבדה העוסקת בהנדסה גנטית

11.5.2021

דרוש/ה סטודנט/ית לתואר שלישי לשנת הלימודים הקרובה

למעבדה במכון וולקני שעוסקת בהנדסה גנטית ובריבוי in vitro של צמחי יבול, דרוש/ה סטודנט/ית לתואר שלישי בנושא אפיון המנגנונים המולקולריים והתמיינות תאית המבקרים את תהליך הרגנרציה.

המחקר ישלב כלים ושיטות בביולוגיה מולקולארית, עריכה גנומית, גנומיקה, תרביות רקמה, והיסטולוגיה.

המחקר ייערך בשיתוף פעולה בין המעבדות של:
ד"ר שמואל בוקובזא ממכון וולקני,
ד"ר ליאור אשד וויליאמס מהפקולטה לחקלאות.

לפרטים:
Bocobza@volcani.agri.gov.il
Leor.williams@mail.huji.ac.il