9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

הודעות אחרונות

הצעה לעבודת מסטר

מרץ 5, 2019

הצעה לעבודת מסטר:

"אפיון תכשיר תוך עטיני בשחרור מושהה למניעת דלקת עטין חיידקית בפרות חולבות בתקופת היובש"

המנחים:

פרופ' ערן לביא – ביה"ס לרפואה וטרינרית, הפקולטה לחקלאות רחובות, האוניברסיטה העברית ירושלים.
ד"ר שלמה בלום – מנהל המעבדה לבקטריולוגיה, המכון הווטרינרי, בית דגן. 

ליצירת קשר:
 eran.lavy@mail.huji.ac.il
 ערן: 054-8820524