6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

טכנולוג/ית מזון

22.12.19

דרוש/ה

טכנולוג/ית מזון

לעבודה בייעוץ וליווי מפעלי מזון שונים, בעיקר במרכז הארץ

התמחות בעבודה הנדרשת תתבצע תוך כדי עבודה

תואר ראשון בתחום המזון/ביוטכנולוגיה/כימיה

על הפונה להיות בעל/ת יזמה,
הבנה בנושאי בקרת איכות וטכנולוגיה,
כושר התבטאות טוב בעברית ואנגלית,
התמצאות במחשבים, בעל/ת רישיון רכב

_________________________________

למשלוח קורות חיים

מייל: pdanziger@iep.co.il