6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שתף:

תואר שלישי - מעבר חומרים ותקשורת בין תאית בצמחים

דרוש סטודנט לתואר שלישי (דוקטורט)

לפרוייקט מאתגר בנושא מעבר חומרים ותקשורת בין תאית  בצמחים

נדרש נסיון בביולוגיה מולקולרית

מובטחת מלגה גבוה

לפרטים :

ליאור אשד

leor.williams@mail.huji.ac.il