6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שתף:

סטודנטים לתואר שני למשרת תרגול

21.2.2022

המכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה

דרושים

סטודנטים לתואר שני למשרת תרגול בהיקף של ¼ משרה

למעבדת הוראה בכימיה אורגנית שתתקיים בסמסטר ב'

נדרש ראש גדול וידע בסיסי בכימיה אורגנית

תמיכה טכנית במעבדה
ללא עבודה מול סטודנטים

לפרטים לפנות לפרופ' צבי חיוקה

zvi.hayouka@mail.huji.ac.il