9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

דרוש פוסט-דוקטורנט למחקר יישומי בנושא סלמונלה

פברואר 5, 2019

דרוש פוסט-דוקטורנט בעל מוטיבציה גבוהה לעבודה במכון הווטרינרי בבית דגן.

המשרה בתחום מחלות זואונוטיות סלמונלה , בעלות חשיבות רבה לבריאות הציבור ובריאות בע"ח.

הﬠבודה תתבצע במכון הווטרינרי תחת הנחייה משולבת של חוקרי המכון וד"ר דניאל ברקן מבית הספר לרפואה וטרינרית ﬠייש קורט של האוניברסיטה הﬠברית. המשרה תכלול השתתפות בביצוע מבחני אבחון בשיטות מﬠבדה מגוונות תוך שילוב של שיטות קלסירת ושיטות מתקדמות. לרבות דיווח, תיﬠוד, ניתוח והפקת דוחות מתוצאות האבחון, לצד פיתוח ויישום שיטות מולקולריות ואחרות מתקדמות והשתתפות בתכניות מחקר.

נושא המחקר: פיתוח שיטה מהירה לאפיון הטיפוס הסרולוגי באמצﬠות רצף הדנייא

משך המחקר: שנה, אם אפשרות להﬠרכה בהתאם לתוצאות

תכנית עבודה:

ייעול שיטות בידוד סלמונלה מדגימות שונות מﬠופות
העמדת מﬠרכת PCR לזיהוי סרוטיפים ספציפיים של סלמונלה
ריצוף דב"א גנומי ו-amplicon seq. בשיטת nanopore DNA sequencing

ניתוח ביואינפורמטי של רצפים לזיהוי סרוטיפי in silico
הטמﬠת שיטת ריצוף דנ"א לזיהוי סרוטיפים שונים של סלמונלה ישיר מדגימות
השוואת תהליכי אבחון שונים לקביעת פרוטוקול מיטבי לאבחון ואפיון סלמונלה בﬠופות

דרישות:

ניסיון בעבודה במﬠבדה לרבות עבודה בשיטות מולקלריות, כולל הפקת דנ"א וביצוﬠ PCR
ניסיון בשיטות בקטריולרגיות - יתרון
ידע בביואינפורמטיקה - יתרון
הﬠבודה תתבצﬠ במעבדות המכון הווטרינרי בבית דגן.

תחילת עבודה: מידית.

המעוניינים נא לשלוח קורות חיים ל-alicek@moag.gov.il ולד"ר דניאל ברקן daniel.barkan@mail.huji.ac.il.