6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שתף:

דוקטורט בנושא עמידות לאנטיביוטיקה בבעלי חיים 

מחפש/ת עניין ואתגר אוהב/ת לעבוד עם בעלי חיים 

אנחנו מחפשים אותך לדוקטורט בנושא עמידות לאנטיביוטיקה בבעלי חיים 

במשרה מלאה או חלקית 

horse

בהנחייה משותפת של
ד"ר שלמה בלום, מנהל החטיבה למיקרוביולוגיה,
המכון הווטרינרי ע"ש קימרון 
ופרופ' אמיר שטיינמן

ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט 
054-8820516