6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שתף:

תלמיד/ה לדוקטורט - חיידקים עמידים בחיות מחמד

7.12.2020

פרופ' שירי נבון ונציה וד"ר אמיר שטיינמן מחפשים תלמיד/ה לדוקטורט בנושא:

המצאות חיידקים עמידים בחיות מחמד, איפיונם, הבנת האפידמיולוגיה שלהם והקשר שלהם לתחלואה

 

לפרטים נא להתקשר לד"ר אמיר שטיינמן

054-8820516