6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

שתף:

מוסמך בביוטכנולוגיה או בביוכימיה, מזון ותזונה

1.12.2020


הצעת עבודה ולימודי מוסמך בביוטכנולוגיה או בביוכימיה, מזון ותזונה.

התחלת לימודים אפשרית מסמסטר ב של שנת הלימודים הנוכחית 2020/21

הנושא: אפיון ופיתוח חומרים המגבירים את פעילות מערכת ההגנה האנטיאוטקסידנטית בתאי כבד.

תיאור הפרויקט: מערכת ההגנה נוגדת החמצון נתמכת על ידי מספר פקטורי שיעתוק מרכזיים. הפעלתם יכולה להוביל לריפוי מספר רחב של מחלות כולל מחלות כבד מטבוליות. בשיתוף פעולה עם בית ספר לרוקחות/המכון למדעי התרופה אנו מפתחים חומרים חדשים בעלי פעילות ביולוגית כזו. הפרויקט יתרכז בתכנון ובבדיקת יעילות חומרים חדשים במניעת מחלות כבד מטבוליות.

ליצירת קשר: פרופסור אורן תירוש

Oren.tirosh@mail.huji.ac.il