6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

תכנית ״אמירים״

 

תוכנית מצטיינים למדעי החקלאות

פקולטה: חקלאות, מזון וסביבה קמפוס: רחובות

אודות התוכנית: מצטיינים? מקומכם איתנו.

תכנית "אמירים" היא תכנית לימודי מחקר ייחודית לסטודנטים מצטיינים המבוססת על השתתפות הסטודנטים בתרגיל מחקר רב-היקף אשר יתבצע במעבדות המחקר בפקולטה כבר במהלך התואר הראשון. אנו מציעים לסטודנטים בתכנית להרכיב מערכת לימודים אישית בהתאם לפרויקט שלהם, ואף להשתלב בלימודי קורסים מתקדמים.

כל סטודנט בתוכנית יזכה לחונך מבין המרצים בפקולטה בהתאם לתחומי העניין שלו, יצטרף לקבוצת מחקר פעילה ויבצע מחקר כבר במהלך התואר הראשון. מבנה הלימודים יהיה בהתאם לתכנית האישית שתיקבע בתיאום עם ראש החוג, מרכז התכנית והחונך האישי.

בתעודת הבוגר ירשם שהסטודנט סיים תכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים.

תלמידי אמירים

 

יום אמירים 2016  - עוד תמונות

למה כדאי להצטרף לתכנית "אמירים":

תכנית "אמירים" היא ייחודית לאוניברסיטה העברית והיחידה מבין תכניות המצטיינים במוסדות האקדמאיים השונים המציעה מערכת לימודים המיועדת רק לסטודנטים המשתתפים, בשילוב ביצוע מחקר פעיל. התכנית נבנתה במיוחד לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, אמביציה וסקרנות מדעית.

היא מציעה לסטודנטים מצטיינים לשלב התנסות מחקרית כבר בלימודי התואר הראשון ולהשיג יתרון וניסיון מעשי בתום לימודי התואר. התוכנית מעניקה כלים להצלחה בעולם האקדמי ולכן מתאימה במיוחד לסטודנטים שמתכננים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים.

התכנית מתגאה בלימודים במסגרת קבוצה קטנה ואיכותית, פעילויות העשרה, סגל הוראה שנבחר בקפידה ופטור משכר לימוד לסטודנטים. וותק של 25 שנים מעניקים לתכנית זו את מעמדה.

הצטרפו אלינו! לתכנית המצטיינים מהמבוקשות בארץ, הכוללת גם מלגת לימודים.

 

אפשרויות ההמשך של בוגרי התכנית:

בוגרי התכנית בעבר המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

  • מסלול מקוצר וממומן להשלמת תואר מוסמך על בסיס הפרויקט באותה המעבדה.
  • המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
  • התמקצעות בתחום הלימודים בעזרת הכלים המצוינים שמציעה התכנית.
  • השתלבות בתעשיות שונות: בתעשיית הביו- דיזל, בתעשיית ההיי טק, בתעשית הביו-טק
  • תעסוקה בחברות פיתוחים ויישומיים של טכנולוגיות חקלאיות.
  • השתלבות במגזר הציבורי במגוון משרות: משרד החקלאות, נציבות המים, שירות ההידרולוגי, מכון הגיאולוגי, משרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, בחברת "מקורות" ועוד.

מבנה הלימודים:

 

אנו מציעים לסטודנטים מצטיינים להצטרף לתוכנית ע"פי נתוני הקבלה שלהם או החל מהסמסטר השלישי של התואר הראשון ולסיימה בתום הסמסטר השישי.  סטודנטים שיוזמנו להשתתף יבחרו מנחה מהפקולטה וישתלבו במעבדת המחקר שלו לביצוע תרגיל המחקר.

 

לאחר בחירת המנחה ונושא תרגיל המחקר, ירכיב הסטודנט תוכנית לימודים אישית המותאמת לנושא שבחר. כאשר תרגיל המחקר יהווה 25% מהיקף הלימודים לתואר. במהלך הסמסטרים 3-6 והקיץ, יבצע הסטודנט את המחקר בהדרכת המנחה וישתתף במפגשי העשרה של התוכנית. עם תום הסמסטר השישי, התלמיד יגיש את תרגיל המחקר בפורמט של עבודת גמר, ויציג את מחקרו במפגש "יום אמירים" חגיגי בצורת הרצאה ופוסטר. היתרון הגדול של התוכנית, בצד ההתנסות המעשית, הוא האפשרות להמשיך ולפתח את תרגיל המחקר כבסיס ללימודי המשך של הסטודנט בפקולטה במסלול ישיר לתואר שני או לדוקטורט.

תנאי קבלה והשתתפות:

 

סטודנטים יתקבלו לתכנית לשנה א' על סמך נתוני קבלה, או לשנה ב' על סמך הישגי שנה א'. סטודנטים המסיימים את לימודי השנה הראשונה בממוצע משוקלל של 94.0 ומעלה והיקף הלימודים בשני הסמסטרים הראשונים כולל את כל קורסי החובה של שנה א' בחוג יוזמנו להצטרף לתוכנית. הסטודנטים ישיגו ממוצעי ציונים שלא יפחתו מ- 90 במהלך שנה"ל השנייה והשלישית. תרגיל המחקר יוגש עם סיומו כעבודה, פוסטר והרצאה שיעברו שיפוט, והציון המשוקלל ייכלל בחישוב ממוצע ציוני תואר הבוגר. 

 

מלגות

סטודנטים בתוכנית זכאים למלגת "אמירים" בהתאם להתקדמותם במטלות פרויקט "אמירים", ושמירה על ממוצע הציונים הנדרש.

מעבר למוסמך מקוצר ומהלכו

המשך עבודת אמירים למוסמך תתבצע במעבדתו של מנחה פרויקט האמירים. במהלך השנה השלישית של הבוגר ניתן לבצע ולאחסן קורסי מוסמך (עד 12 נ"ז), כחלק מתוכנית הלימודים. במהלך ההרשמה לתואר השני יגיש הסטודנט תכנית לימודי למוסמך, כולל הקורסים שאוחסנו, ותכנית מחקר להמשך העבודה על פי הנחיות הפקולטה. בתום ביצוע הקורסים והמחקר ייבחן הסטודנט על פי כללי החוג אליו הוא שייך.

ייעוץ:

רכזת התכנית: פרופ׳ אפרת מונסונגו-אורנן  efrat.mo@mail.huji.ac.il

שעות קבלה: יום ד 13-15

מזכירת התכנית: קארן ידלין  kareny@savion.huji.ac.il

טל. 08-9489431

 

מזכירות לענייני הוראה, צריף 5, ימים א –ה 10-12 ו 13 - 15

יום אמירים
יום אמירים 2016  - עוד תמונות