6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

מדוע 2014-15

מהשפכים לצלחת - האם צריך לחשוש?

 דר בני חפץ

מהשפכים לצלחת:

האם צריך לחשוש מהשקיה של ירקות ופירות במי ביוב מושבים?

מים מושבים (קולחים) מהווים מקור מים חשוב בחקלאות הישראלית. המים המטופלים מיושמים בחקלאות בהתאם לקריטריונים מחמירים של איכות, אולם המים המטופלים מכילים שאריות של מגוון חומרים בעלי פעילות ביולוגית.

• מה הם אותם חומרים?

• מהי שרידותם בקרקע?

כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה

פרופסור אלי פיינרמן

כמה ירוקים שווה סביבה ירוקה 

ההרצאה תיפתח בתיאור קצר של היחסים שבין כלכלה, סביבה ומשאבי טבע; בהצגת האתגרים, ההישגים והכישלונות הגלובאליים בהתמודדות האנושית עם בעיות סביבה ובהצגת התשובה הפסימית והתשובה האופטימית ל "שאלת מיליון הדולר": האם הסביבה היא בת קיימא בטווח הארוך (האם אנחנו גדולים מידי על העולם?).

חומרי הדברה בחקלאות, לבטים ופתרונות

פרופ' יעקב קטן

חומרי הדברה בחקלאות, לבטים ופתרונות

הכרחי להגדיל את ייצור המזון בעולם בעשורים הבאים. פגעים (מחלות, מזיקים, עשבים) מפחיתים את היבול בכל הגידולים, לפיכך, הדברתם תאפשר להגדיל את היבולים ללא צורך להרחיב את השטחים. השימוש בחומרי הדברה הנו אמצעי יעיל להדברת הפגעים אך עלולות להיות לו השלכות פוטנציאליות שליליות לסביבה ולבריאות. נעשים מאמצים רבים לפתח הדברת פגעים מושכלת, דהיינו, השגת הדברה יעילה תוך מזעור הפגיעה בסביבה ובמשאבי טבע.

התעלומה של עצם ללא תאים

פרופ' רון שחר

 התעלומה של עצם ללא תאים 

העצמות של כל בעלי החוליות שבהם השלד מגורם בנויות מאותן אבני יסוד: קולגן מסוג I, מינראל (גבישי סידן-פוספט), מים וכמות קטנה של חלבונים שאינם קולגן. כמוכן, בעצמות כל בעלי חוליות ישנם שלושה סוגי תאים: אוסטיאובלאסטים (תאים יוצרי עצם), אוסטיאוקלאסטים (תאים מפרקי עצם) ואוסטיאוציטים (שהינם אוסטיאובלאסטים שנכלאו בתוך רקמת העצם).

האוסטיאוציטים הינם התא הנפוץ ביותר בעצם (כ-90%) ומשערים שהם אחראים לרגולציה של שני תהליכים מרכזיים:

אמון ומוניטין בכלכלת שיתוף

פרופ' עליזה פליישר 

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול

אמון ומוניטין בכלכלת שיתוף 

כלכלת שיתוף sharing economy הינו הכינוי לתופעה של השנים האחרונות המאפשרת ביצוע עסקאות בין אנשים פרטים peer-to-peer (P2P)  בכל העולם דרך פלטפורמות אינטרנטיות. התנאים ההכרחיים לקיומה של כלכלת שיתוף הם, מחד גיסא, אנשים (ספקים) בעלי נכסים/משאבים שאינם בשימוש תמידי כמו חדרים, דירות, אמצעי תחבורה וזמן פנוי המחפשים אפשרויות להכנסה נוספת, ומאידך גיסא, ביקוש על ידי פרטים אחרים (לקוחות) לנכסים/משאבים אלה המוצעים במחירים מוזלים לעומת האלטרנטיבה המסחרית בשווקים המסורתיים. ביקוש והצע למשאבים אלה קיים כבר זמן רב אך המפגש ביניהם התאפשר עם התפתחות טכנולוגיית המידע.

קרא עוד

אך קיומם של ביקוש והצע בלבד אינו מספיק לקיומה של כלכלת שיתוף, צריך להתקיים עוד תנאי הכרחי לביצוע עסקאות בכלכלה זו והוא קיומו של אמון בין שני הצדדים. לכן יש צורך בפיתוח אינדיקטורים לאמון ומוניטין של שני צדדי העסקה. אחד האינדיקטורים החשובים לאמינות, המשחק תפקיד חשוב בכלכלה זו, הוא תמונת הפנים של המוכר ושל הקונה.  מחקרים בפסיכולוגיה הצביעו על היכולת של המח האנושי להעריך את רמת האמינות של אדם זר מתוך חשיפה של חלקי שניות לפניו. ההרצאה תדון בתפקידה של תמונת המוכר ביצירת אמון וכיצד היא משפיעה על שוקי כלכלת שיתוף.


האתר הנחקר יהיה Airbnb, אתר להשכרת מרחבי מגורים לתיירים הפועל במעל ל-34,000 ערים ברחבי עולם ואשר רשם עד כה 25 מיליון עסקאות.

aliza
 

 

קראו פחות