9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

הבנק העולמי מגיע לגייס סטודנטים ובוגרים בקמפוס!

25 פברואר, 2018

הבנק העולמי מגיע לגייס סטודנטים ובוגרים בקמפוס!

משלחת גיוס של הבנק העולמי המורכבת מנציגים מתחום משאבי האנוש ומתחום החקלאות מגיעים לקמפוס! המשלחת תציג את פעילות הבנק על מחלקותיו השונות ואת תהליך המיון והזדמנויות התעסוקה בבנק. מדובר בהזדמנות ייחודית להיחשף לתחום הפיתוח הבין-לאומי ולהכיר את אחד מהגופים הפיננסיים הגדולים בעולם.

הבנק העולמי הינו ארגון בינלאומי שהוקם בשנת 1944 במטרה לסייע למדינות להתגבר על נזקי מלחמת העולם השנייה. כיום הבנק מפנה מאמציו לסיוע למדינות מתפתחות וצמצום העוני בעולם באמצעות השקעות כלכליות רחבות בפרוייקטים במגוון תחומים. למעשה הבנק מוביל את הפעילות במדינות מתפתחות בתחומים כמו: חקלאות, ניהול משאבים טבעיים, חינוך, בריאות, מנהל ציבורי, תשתיות, מוסדות כלכליים, פיתוח המגזר הפרטי ועוד.

כבר כיום הבנק נמצא בשלבי גיוס של עובדים ישראלים למשרות ייעודיות בשורותיו, והוא מעוניין להרחיב את מצבת כח האדם הישראלי שברשותו.

האירוע יתקיים ביום שני, ה-19 במרץ בשעה 10:00 במועדון הסגל. במידה והנכם מעוניינים, אנא הירשמו בטופס: https://goo.gl/forms/FyrX5c3Zkhvchdhi2

הזמנה בנק עולמי