9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

החצר האחורית: תערוכת צילום בספרייה

10 מרץ, 2016

החצר האחורית: יעל זאדווין:  תערוכת צילום

הזמנה

אוצר י איציק חיים
7/3/16 עד 11/4/16

הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה
א'-ה' 9:00 - 19:45

לכל בית בכפר בו אני גרה יש דלת בה באים האורחים ולפניה עציצים ופרחים לכול בית בכפר בו אני גרה גם חצר אחורית של הזדקנות וחפצים שהיו ואינם או שנס ליחם. לכול אדם שעות קשות בחייו, אותן פינות אפלות או בלתי נעימות, שהוא מעביר מאחורי גבו.
פעמים שב אליהן בזיכרון, מתמודד אתן או משתעשע בהן בבוא הזמן.


אותה חצר שבביתי הייתה מושא לאי שביעות רצוני פעמים רבות, כעס על שלא טרחתי לארגן ולסדר. בחצר הקדמית , נשמעים צעדים באים, אלה ניחוחות האורחים. ואילו בחצר האחורית יש תוגה אולי כמיהה, כמו בשעת בין ערביים כאשר האור מתחיל להתרכך בצבעים נוגים לקראת פגישה עם אהובנו החושך – שעת אהבהבים.

בעוד מחשבות אלה עולות בדעתי, לקחתי את המצלמה והתחלתי להנציח באור וצל פינות באותה חצר אחורית , נקודות של ימים בונים מלאי שמחת יצירה. כל כלי חלוד פעם היה חדש ונמצא לאחר שימוש, כל צינור הוליך מים זכים והשקה שדות ועצים ובלולים קרקרו התרנגולים, הכול רוקד לפני בשמחת יצירה אין קץ. אורות וצללים מע– לים מחזות מפתיעים, מי ישרון.


אם שמחת היוצר לא תרפה גם במחיר לבוש אבק כבד וכילת קורי עכביש עוטה, אזי את דמיוני יפריחו, ואני אחגוג בצילום ותמונה. ההסתכלות דרך "הכלים השלובים" הישנים, העלו בי דמעות של שמחה וכמיהה להמשיך עוד ועוד ובלהט. האומנם הכמיהה היא המנוע האנרגטי של האדם?


ואז הגיע נכדי הצעיר וסיפר בלהט על חתונה ...

כפר פינס 20

14