9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

התמחות בפתולוגיה וטרינרית

יוני 4, 2018

קול קורא להתמחות (Residency) בפתולוגיה וטרינרית

בית הספר לרפואה וטרינרית על שם קורט מתכוון להציע תכנית התמחות בפתולוגיה אנטומית וטרינרית מטעם הקולג' הישראלי עם אופציה להתמחות תחת הקולג' האמריקאי לפתולוגיה וטרינרית. המתמחה יהיה זכאי בסוף ההתמחות לגשת לבחינות ההסמכה של הקולג' הישראלי או האמריקאי (בהתאם לתוכנית שבוצעה), ובמידה ויעבור אותן בהצלחה יזכה לתואר מומחה לפתולוגיה וטרינרית מטעם הקולג' בו סיים את ההתמחות.

עיקרי התכנית:

התכנית פתוחה למועמדים בעלי רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית. ההתמחות תתבצע בהנחיית ד"ר  עדרי ניר, מומחה ישראלי לפתולוגיה ומנהל המעבדה לפתולוגיה ובהנחיית ד"ר שלי האן, מומחית לפתולוגיה מטעם הקולג' האמריקאי לפתולוגיה. משך התכנית הוא ארבע שנים כתלות במוכנות של המתמחה לעמוד בהצלחה את מבחן ההתמחות. הארכת ההתמחות בשנה נוספת תתאפשר באישור של המנחה והנהלת בית הספר. מידת ההתקדמות כמו גם המוכנות בתום התוכנית תוערך ע"י מבחני אמצע.

במהלך ההתמחות ישתלם המתמחה במעבדה לפתולוגיה של המכון הווטרינרי, יבצע נתיחות שלאחר המוות, ילמד ויפענח ממצאי ביופסיות, ויפענח היסטולוגיה של רקמות. בנוסף, ישתתף המועמד בסמינרים של המעבדה בתחומים שונים ויעבור השתלמויות בנושאים רלוונטיים במוסדות חוץ. במסגרת ההכשרה יתקיימו ישיבות קבועות עם מומחי בית החולים בתחומים שונים של הרפואה הווטרינרית הקלינית, ישיבות קבועות עם יתר המתמחים בבית החולים ועם עמיתיו במעבדה לפתולוגיה במכון הווטרינרי.  

תפקידי הוראה והנחית סטודנטים:

המתמחה ישתתף בהוראת פתולוגיה לסטודנטים לווטרינריה בכל השנים. הוא יהווה חוליה מקשרת בין בית הספר לבין החטיבה לפתולוגיה בכל הקשור להוראת התחום, ידריך סטודנטים במהלך הסבב בפתולוגיה בשנה ד' ובהמשך ישתלב גם בהוראה פרונטאלית בקורסים השונים בתחום. 

מעורבות במחקר

המתמחה ייקח חלק פעיל במחקר וישתף פעולה עם סגל בית הספר והחטיבה לפתולוגיה בביצוע מחקרים קליניים או בסיסיים. במהלך ההתמחות על המתמחה לכתוב ולהביא לפרסום לפחות שני מאמרים מדעיים ככותב עיקרי.

כנסים וקורסים בין לאומיים 

המתמחה ישתתף בכנסים בין לאומיים בהם הוא מצופה להציג את עבודתו המחקרית וכן ישלח לקורסים ייעודיים בתיאום עם מנחי התכנית. בית הספר יסייע למתמחה בנסיעות אלו.

 

פרטים נוספים לגבי נהלי העבודה ימסרו למעוניינים ולמועמדים להתמחות בעת פגישה עם ד"ר עדרי ניר, ד"ר שלי האן, ופרופ' גלעד שגב שתיערך לפני בחירת המתמחה.

המעוניינים מתבקשים לשלוח מכתב הצהרת כוונות וקורות חיים לגב' ג'קי הירש

jackieh@savion.huji.ac.il

הגשת מועמדות לתוכנית זו עד יום 1/7/2018

בברכה

פרופ' גלעד שגב

יו"ר ועדת ההוראה של בית הספר

* המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד