9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

ברכות

זהבה

ברכות לפרופ' זהבה אוני - סגן נשיא WPSA

20 דצמבר, 2016

ברכות לפרופ' זהבה אוני  על היבחרה לסגן נשיא של האגודה העולמית למדע העופות World Poultry Science Association

האגודה זו מונה מעל 8,000 חברים  מ-80 מדינות שונות בעולם הבאים מתחומי המחקר האקדמי באוניברסיטאות ומכוני מחקר חקלאיים, מחברות בינלאומיות העוסקות בתחומי הזנה, ממשק, גידול, רבייה, הדגרה וטיפוח של עופות. "דגל" האגודה העולמית הוא WORKING TOGETHER TO FEED THE WORLD  ותפקידה הוא קידום הידע המחקרי והפצתו בין מדינות שונות ולתחומים המגוונים של התעשייה.
 

פרס מפעל חיים  לפרופ' מיכה נעים

פרס מפעל חיים לפרופ' מיכה נעים

26 יוני, 2016

ברכות לפרופ' מיכה נעים, המכון לביוכימיה מדעי המזון בפקולטה לחקלאות על זכייתו בפרס מפעל חיים באקדמיה של תעשיית המזון בישראל.

הפרס ינתן ביומו השני של כנס המזון בעידן החדש ב 28 ליוני 2016.

ברכות לזוכות וזוכי הפקולטה במלגות נשיא המדינה

ברכות לזוכות וזוכי הפקולטה במלגות נשיא המדינה

19 אוקטובר, 2015

ברכות לזוכות וזוכי הפקולטה/האוניברסיטה במלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית

בטקס שנערך בבית הנשיא, הוענקו על ידי נשיא המדינה שמעון פרס, מלגות לשמונה מדענים צעירים חוקרי חקלאות, איכות סביבה ומים מהמצטיינים ביותר בתחומם, בהיקף של 200 אלף שקל כל אחד, לשם קידום המחקר והמדע הישראלי פורץ הדרך בתחומים אלה. מחקרים אלה יאפשרו לשפר את בריאותם ואיכות חייהם של אנשים בארץ ובעולם, להילחם במחסור תזונתי, בעוני ובאסונות טבע.

פרס ישראל לפרופ' יעקב קטן

פרס ישראל לפרופ' יעקב קטן

14 אפריל, 2014

  שר החינוך שי פירון הכריז על פרופ' יעקב קטן מהפקולטה לחקלאות , מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית ברחובות כחתן פרס ישראל לחקר החקלאות וחקר מדעי הסביבה לשנת תשע"ד. ועדת הפרס בראשותו של פרופ' גדעון דגן ציינה כי בחרה בו על הישגיו מדעיים בתחום מחלות קרקע והשלכות על מחלות צמחים.