9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

אירועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

ברכות לד"ר אסף מוסקונה על הפרסום ב-Nature

19 אוקטובר, 2015
ברכות לד"ר אסף מוסקונה על הפרסום   ב-Nature

בחודש האחרון התפרסם בעיתון היוקרתי Nature מאמר פרי עבודתו של אסף.  המחקר עוסק  בעקות חום ויובש כגורמים מרכזיים המגבילים את הייצור החקלאי.ד"ר אסף מוסקונה שנקלט בשנה האחרונה במכון למדעי הצמח וגנטיקה.

ההורמון "חומצה אבציסית" (ABA), מתווך חישת עקות בצמחים ומוביל לתגובה פיזיולוגית אשר מטיבה את ההתמודדות של הצמח במצבי קיצון. בעבודה זו, הנדסנו את הרצפטור של ההורמון ABA כך שהחלבון יכיר במקום ABA  כימיקל אלטרנטיבי הידוע בשמו המסחרי REVUS שנמצא בשימוש חקלאי להדברת כימשון. בתגובה, יפעיל הרצפטור המהונדס את מנגנון ההתגוננות הצמחית לעקות סביבתיות בדומה לתגובה המצופה מ-ABA. הרצפטור הונדס בעזרת מערכות מיקרוביאליות ואת יעילות הטיפול הדגמנו בצמחי ארבידופסיס ועגבנייה. מערכת זו תאפשר באופן תאורטי לשלוט בתגובת הצמח לעקות יובש זמניות בצמחים טרנסגניים בעזרת טיפול בכימיקל שהותאם לשימוש בשדה.

קישור למאמר: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25652827