9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

מצב אקדמי – הנחיות לבדיקה עצמית

דצמבר 3, 2015

מצב אקדמי – הנחיות לבדיקה עצמית  לקראת סיום תואר בוגר

שלום,

*מטעמי נוחיות מסמך זה נכתב בלשון זכר אך מיועד כמובן לשני המינים.

כתלמיד שמתקרב לסיום התואר ודאי תרצה לדעת בעוד מועד, שאתה אכן בתהליך של השלמת כל חובותיך לתואר, על פי תכנית הלימודים במסלול שבו אתה רשום.

מזכירות הוראה איננה ערוכה לבצע, בדיקה של מצב אקדמי ומה חסר להשלמת התואר, עבור כל תלמיד, השלמת כל הדרישות של תכנית הלימודים היא באחריות התלמיד.

מובא להלן הסבר כללי איך נכון לוודא שבצעת והשלמת את חובותיך לתואר:

עליך להיכנס לתכנית הלימודים שלך במסלול המתאים (עם/בלי חטיבה/תכנית מסוימת) כפי שהיא מתפרסמת בשנתון הפקולטה הנוכחי, ולעקוב בתשומת לב אחרי ההוראות שמופיעות בראש כל רשימת קורסים.

ניתן להיעזר בקישור: http://limudim.agri.huji.ac.il/ba_1.html - לבחור בשם החוג, במסלול המתאים ובשנה ג', ואז לבדוק מול תכנית הלימודים האישית שלך את כל המדדים:

  1. למדת את כל קורסי החובה של התואר, (בדף האתר הראשי - בשורה התחתונה - ניתן להיכנס ל"שנים הקודמות" ולבדוק אילו קורסי חובה הופיעו בשנים שבהם היית בשנה א' ובשנה ב').
  2. למדת קורס/ים מ'סל' קורסי אבני הפינה לפי הדרישה.
  3. צברת את מינימום הנ"ז מרשימת חובת הבחירה, (אם יש רשימת חובת בחירה נוספת, יש לוודא גם שצברת מספיק נ"ז כהשלמהלמינימום הנ"ז מרשימת חובת הבחירה השנייה).
  4. תצבור סה"כ 150 נ"ז (130 נ"ז לחוג 729, ו- 126נ"ז לחוג 717) לכל התואר בציון עובר.

חשוב לציין ש:

  • במידה ואותו קורס נלמד פעמיים, הנ"ז שלו נספרות רק פעם אחת והציון האחרון הוא הקובע.
  • סיכום הנ"ז כפי שמופיע במידע האישי, אינו כולל קורסים ללא ציון, אינו כולל קורסים עם ציון מילולי כלשהו (עבר/ ה.פ./זיכוי) ומצד שני הסיכום כן כולל קורסים עם ציון נכשל במידה ויש כאלו.
  • במקרה של חריגה  מתכנית הלימודים כפי שמופיעה בשנתון, יש לפנות לראש החוג על מנת לבדוק את הסכמתו לאישורן. על התלמיד לקבל מראש החוג אישור בכתב ועליו למסור את האישור במזכירות ההוראה ע"מ שיהווה מסמך להתייחסות בעת ביצוע בדיקת הזכאות לתואר.
  • לנוחיות הבדיקה מומלץ להדפיס את הקורסים שכבר למדת ושאתה מתעתד ללמוד, ולמרקר אותם בצבעים שונים לפי קטגוריות החובה/חובת בחירה/ אבני פינה וכיוב' . אח"כ יש לסכום את הנ"ז רק מקטגוריה בה נדרש מינימום כלשהו, ולבסוף לסכום את סך הנ"ז המצטברות לתואר.

אם נתקלת בקושי או התעורר בך ספק, אנא פנה לעזרת יו"ר החוג ו/או מזכירת החוג.

בהצלחה!