6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

סקר שביעות רצון מההוראה

מאי 31, 2018

posterסקר שביעות רצון מההוראה
דעתך חשובה!

תאריכי הסקר: 10.6.18 - 28.6.18

היחידה להוראה ולמידהמסייע לקידום איכות ההוראה
מלאו באמצעות אפליקציית HUJIapp/ אתר המידע האישי

שאלון קצר ואנונימי
מסייע לכם בבחירת קורסים
פרסים שוים