9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

הרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ט

אוגוסט 21, 2018

הרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ט - "רישום-נט"

תלמידים יקרים,

שנת הלימודים תשע"ט תפתח ב  14.10.2018

כנס  שנה א' לתלמידי תואר "בוגר" יתקיים ביום ה' 11.10.2018 בשעה 10:30.
הזמנות ישלחו סמוך למועד הכנס

להלן סדרי ההרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ט ומועדיו.

תלמידי הפקולטה יירשמו לקורסים באמצעות מערכת הרישום: "רישום–נט", המאפשרת לתלמידים הרשמה עצמאית לקורסים דרך האינטרנט.

כתובת אתר ההרשמה: https://rishum-net.huji.ac.il

מערכת "רישום-נט" תהיה פתוחה להרשמה בתאריכים לפי הפירוט שלהלן:

תואר

שנה

תקופת רישום*

בוגר

א

 

3.9-11.9
17.9-27.10

בוגר

ב

 

6.9-11.9
17.9-27.10

בוגר

ג ומעלה

3.9-11.9
17.9-27.10

מוסמך (כולל השלמה והכנה למוסמך)

Ph.D

ד"ר לווטרינריה

כל השנים

2.10-27.10

 

* המערכת תהיה סגורה להרשמה בין התאריכים 12.9-16.9.

תמיכה תינתן בימים א-ה למעט בימי חופשה וסופי שבוע.

מענה לפניות:

שם

טיפול בנושא

e-mail

קארן ידלין

מנהלת היחידה ,ליקויי למידה ,בעיות מיוחדות

kareny@savion.huji.ac.il

מזי שטיין

מוסמך ,דוקטורט

mazis@savion.huji.ac.il

מרי לוי

מלגות, הלוואות

maryl@savion.huji.ac.il

אורית יואבי

שכר לימוד, פרסי הצטיינות

ority@savion.huji.ac.il

סיון פידל

רישום לימודים ושינויים

sivanfi@savion.huji.ac.il

סתוית שוחט

זכאות לתואר בוגר

stavits@savion.huji.ac.il

ריקי עוז

מערכת שעות ולוח בחינות

rikio@savion.huji.ac.il

איריס רון

ציונים ,זיכויים ופטורים

irisr@savion.huji.ac.il


קבלת קהל במזכירות לענייני הוראה בין השעות 10:00-12:00 ו- 13:00-15:00 בצריף 5 או בטלפון 08-9489053

שנתון תשע"ט של הפקולטה לחקלאות יימצא לצפייה מאמצע חודש יולי באתר האינטרנט: http://departments.agri.huji.ac.il/shnaton/search.html

תנאי מעבר משנה לשנה:

  • ממוצע 65  לפחות בכל קורסי החובה
  • לכל היותר שני קורסי חובה עם ציון נכשל או ללא ציון.(ציון עובר הוא 60)
  • במעבר בין שנה א' לשנה ב'- פטור באנגלית. (למעט מי שהתחיל שנה א' ברמה בסיסית)

 

הודעות שוטפות בעניין ההרשמה יישלחו בדוא"ל  לכתובת huji.mail  שלך (המייל האוניברסיטאי).

הנחיות להרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ט - "רישום-נט"

נא לקרוא את כללי הרישום לקורסים שבהמשך, עד תומם.

הוראות כניסה למערכת  ה"רישום-נט" ניתן לראות בקישור:

https://www.youtube.com/watch?v=oucI-w8ngFk

לתלמידי שנה א',

המערכת מציעה לך מסלולי לימודים הנובעים מהחוג  אליו התקבלת. עליך לבחור מתוכם את המסלול בהם ברצונך ללמוד. לא ניתן לבחור בשני מסלולים בחוג משותף. אם ברצונך להתקבל לחוג לימודים אחר, עליך לפנות אל המדור לרישום וקבלה. 02-5882882  או בכתובת: מדור רישום וקבלה

1. ההרשמה לקורסים היא באחריותך, ועליך לבצעה בעזרת שנתון הפקולטה, תכניות הלימודים, רשימות הקורסים והנחיות כלליות של האוניברסיטה והפקולטה.

2. במועדי ההרשמה הנך רשאי לבצע הרשמה, לבצע שינויים בהרשמה או להכין טיוטה ולשמור אותה על מנת להמשיך לעבוד עליה במועד אחר.

שים לב: טיוטה אינה מבטיחה שמירת מקום בקבוצות שבחרת.

3. הבטחת מקומות בקורסים או בקבוצות תרגיל/מעבדה מתקיימת רק לאחר אישור המערכת (בקורסים בעלי  סטטוס "רשום" מקומך מובטח בתנאי שהמערכת כולה אושרה). 

4. ההרשמה לקורסים היא שנתית, דהיינו לקורסי סמסטר א' ולקורסי סמסטר ב'.

5. שינויים בהרשמה: שינויים לגבי קורסים שנתיים וקורסי סמסטר א' ניתן לבצע עד תום השבועיים הראשונים של שנת הלימודים. שינויים בקורסי סמסטר ב' ניתן לבצע גם בשבועיים הראשונים של סמסטר ב'.

6. פטור וזיכויים: תלמידים שמעוניינים לקבל "פטור" מקורסים על סמך לימודים קודמים (במוסד אחר), יגישו בקשה לפטור, מלווה באישור רשמי על לימודיהם הקודמים הכולל: ציון, היקף ותיאור הקורס שלמדו.

         טופס בקשה והנחיות למילוי נמצא באתר באינטרנט: http://hafakulta.agri.huji.ac.il

לסטודנטים-נהלי הוראה ולימודים-טפסים והנחיות.

את הטופס המלא יש לשלוח כקובץ סרוק לכתובת: ptorim@savion.huji.ac.il

7. כללי תשלום שכר הלימוד מפורסמים באתר : שכר לימוד

עליך להכיר את הנחיות האוניברסיטה המתייחסות לתשלום שכר הלימוד והקשר בין ההרשמה לקורסים לבין התשלום. לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת: http://pnyot.huji.ac.il/mador_scl

        

8. לתלמידי בוגר וותיקים, לתלמידי מוסמך, Ph.D ווטרינריה:

8.1     המערכת מציעה מסלולי לימודים לפי לימודיך בשנת הלימודים הקודמת. אם ברצונך להחליף או להוסיף מסלול לימודים, עליך לפנות בכתב אל מזכירות הפקולטה לפני קליטת תכנית הלימודים לכתובת:

תואר בוגר- sivanfi@savion.huji.ac.il

תואר מוסמך- mazis@savion.huji.ac.il     

8.2 "רישום-נט" מכיל את תכניות הלימודים ורשימות הקורסים החוגיות וכן מידע על לימודיך הקודמים בפקולטה. לאור זאת, מהווה ה"רישום-נט" מערכת ייעוץ בכל הנוגע ללימודי חובה, לתנאי מעבר ודרישות קדם.

8.3 כל תלמיד אחראי להשלמת לימודיו לתואר על פי הדרישות האקדמיות והמנהליות של האוניברסיטה, הפקולטה והחוג, כפי שמתפרסמות בשנתון הפקולטה.       

ההרשמה לקורסים תיקלט ותהיה בתוקף רק לאחר ביצוע "אישור מערכת"

מערכת הנשארת כטיוטה, לא שומרת את מקומך בקורסים שרשמת.

במקרה של התלבטות בקשר להרשמה לקורס מסוים או חסימה מהרשמה לקורס, אין לעכב את הרישום ליתר הקורסים. במקרה כזה יש להסיר את הקורס ה "בעייתי" ממסך בחירת קורסים ולאשר את המערכת בלעדיו. הטיפול בבעיה יידחה אך לא יעכב את הרישום לקורסים אחרים.

הנחיות כלליות

שנתון תשע"ט של הפקולטה נמצא לצפייה באתר האינטרנט. http://departments.agri.huji.ac.il/shnaton/search.html

בשנתון תמצאו בין היתר:

1) תכניות הלימודים ופרטי הקורסים, שיתקיימו בשנת הלימודים תשע"ט.

2) מערכת השעות נמצאת באתר האינטרנט הנ"ל ובמודול "קטלוג קורסים (שנתון)" של האוניברסיטה העברית. http://www.huji.ac.il  בעזרת מידע זה הנכם יכולים לתכנן את מערכת השעות לשנת הלימודים תשע"ט.

3) נהלים וכללים שיסייעו לכם במהלך לימודיכם.

בברכת הצלחה בלימודים ושנה טובה,

קארן ידלין וצוות המזכירות לענייני הוראה