9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

מדעי בעלי-חיים

פרס

פרס מחקר לפרופ' ישראל רוזנבויים

ספטמבר 22, 2016

ברכות לפרופ' ישראל רוזנבוים מהמחלקה למדעי בעלי חיים! וגאווה לפקולטה!!

פרס "מחקר ותרומה ייחודית" לפרופ' ישראל (רולי )רוזנבויים מהמחלקה למדעי בעלי חיים מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה.

בכנס העולמי למדע העופות שהתקיים בבייג'ין בשבוע הראשון של ספטמבר 2016.
טקס הענקת הפרס שהתקיים באירוע הפתיחה החגיגי של הכנס בו השתתפו יותר מ3,500 חוקרים, סטודנטים ואנשי תעשייה מ40 מדינות שונות בעולם.