6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

שעות פתיחת שערי הקמפוס

ספטמבר 28, 2016

שער

 ימי א-ה

ימי שישי

ימי שבת

סמית (הרצל)

06:00-24:00

06:00-18:00

20:00-24:00

אשכול (חנקין)

07:00-24:00

07:00-24:00

06:00-24:00