6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

כל החדשות

הודעות אחרונות

כל החדשות

כל ההודעות

תואר שני בייננות

יולי 12, 2016
By Tomás Castelazo (Own work) [CC BY-SA 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

תוכנית חדשה בפקולטה - אקדמיזציה של תחום היין בישראל היא תוצאה טבעית מהתפתחותה של תעשיית היינות והכרם, והתרחבות שוק הצריכה.

יחד עם ההתמקצעות בתעשיית היין, ועליית המודעות לחשיבות איכותו, עלה הצורך להעניק בסיס אקדמי מעמיק למקצוע היינן בישראל, והשוואתו לזה שבמדינות יצרניות יין אחרות בעולם. מטרת תכנית זו של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, היא הענקת רקע אקדמי ברמת מוסמך והכשרת ייננים מקצועיים לתעשיית היין בישראל ובעולם, בעלי ידע נרחב בכל תהליכי ייצור היין, מגידול הגפן ועד ביקבוק היין. התכנית תחל בסמסטר ב' בשנת הלימודים תשע"ז.