9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

אירועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

תכנית דה וינצ'י של נוער שוחר מדע

8 אוקטובר, 2018

da vinci

תוכנית רב תחומית בהשראת איש האשכולות

תכנית מדעית לתלמידים מצטיינים ומחוננים בכיתה ט' מרכז נוער שוחר מדע ע"ש יוסף מאירהוף בשיתוף השוחרים הקנדיים של האוניברסיטה העברית בירושלים

• הקורסים מתקיימים באוניברסיטה העברית, קמפוס רחובות מועברים ע"י סטודנטים לתארים מתקדמים המומחים בתחומם 

• התוכנית תתקיים בימי רביעי בין השעות 20:00-17:00 במהלך השנה האקדמית 

• בכל סמסטר ישתתפו התלמידים בשני קורסים ע"פ בחירתם

לפרטים נוספים: לשאלות: 08-9489064

 www.nsmada.huji.ac.il   shirly.dk@gmail.com  

מגוון הקורסים ותוכנם:

הקורסים שיבחרו לתוכנית יכללו קורסים ממגוון תחומי המדע, ועל כן חלקם יתבצעו במעבדה, חלקם בחדרי מחשבים וחלקם בהוראה פרונטלית. ככלל, כל הקורסים יאפשרו שיתוף מלא שלכם תוך התנסות בחומר הנלמד בין אם בעריכת ניסוי, בניית מודל, שיעורים אינטראקטיבים, הרצאות אורח וביקורים במעבדות באוניברסיטה. הקורסים בתוכנית יועברו ע"י מדריכי מרכז נוער שוחר מדע שהם סטודנטים באוניברסיטה העברית לתארים מתקדמים.

קורסים לדוגמא: (רשימות אלה אינן סופיות)

סמסטר א: סמסטר ב:

”התא“ - קסם החיים
כימיה אי אורגנית 
”מהיר ועצבני“ - ביוכימיה
סינית
מבוא למשא ומתן ויחסים בינ“ל
תזונה

נוירואנטומיה
כימיה אי אורגנית ב‘
סינית ב‘
פענוח תעלומות מהעבר - מדעי הארכיאולוגיה
פיתוח אפליקציות
עולם הדבורים - מזון ותזונה בעידן החדש

קבלה לתכנית באמצעות בחינה. פרטים יפורסמו באתר נוער שוחר מדע מלגות ינתנו לתלמידים בתכנית ע“פ קריטריונים.
* פתיחת הקורסים מותנית במינימום נרשמים בקורס
* מידע אודות הקורסים נמצא באתר http://www.nsmada.huji.ac.il
 * ההרשמה לתוכנית תחל ביולי 2018

צמא/ה לידע? נמאס לך מדוקטור Google?

אנו שמחים להציג בפניכם את תוכנית "דה-וינצ'י" - תוכנית חדשה - נפתחה ב-2016 - לתלמידים מצטיינים ומחוננים בכיתה ט'. מטרת התוכנית היא להעשיר את עולם הידע המדעי שלכם על פי בחירתכם, תוך חשיפה למחקר מדעי ברמה גבוהה והקניית הכישורים הדרושים לעיסוק במדעים. אנחנו מזמינים אתכם לחוויה סטודנטיאלית!

יעדי התוכנית:

1. חשיפת תלמידים מצטיינים לתחומי מדע מגוונים הנמצאים בחזית המחקר האקדמי תוך מענה לצימאון ברכישת ידע. 
2. טיפוח המצוינות - חינוך להעמקה בתחומי ידע הנלמדים באוניברסיטה בכלל ולמדעים בפרט. 
3. יצירת מפגש בין בני נוער לאקדמיה - יצירת אווירת לימודים סטודנטיאלית, מפגש עם סטודנטים לתארים מתקדמים וחוקרים באוניברסיטה.
4. רישות חברתי בין בני נוער בעלי תחומי עניין ולמידה דומים.

מה בתוכנית?

תכנית "דה וינצ'י" נפרשת על פני שני סמסטרים במהלך כיתה ט' (אוקטובר עד יוני). 
במהלך כל סמסטר תלמיד יתעדף שני קורסים מאשכול הקורסים המוצע באותו סמסטר. בכל קורס יתקיימו 13 מפגשים הכוללים מפגש שיא.

"הוראה אינה מילוי הדלי אלא הצתת האש" ויליאם ב. ייטס

מרכז נוער שוחר מדע ע"ש יוסף מאירהוף באוניברסיטה העברית בירושלים פעיל מזה כשלושים שנה ומתמחה בחינוך אקדמי לנוער מכל המגזרים בחברה הישראלית, תחת המוטו 'מדע לכולם'. אנו מבקשים לקדם מחשבה עצמאית וביקורתית, סקרנות ויצירתיות בדור הבא על ידי חשיפה לתכנים ממגוון תחומי  מדע ודעת.

ייחודנו טמון בשיטות הלימוד שלנו המפותחות מחדש לכל סוג של קהל יעד בהתאם לצרכיו ומאפייניו ובהתבסס על חוויה של התנסות בפועל של המשתתפים. גישה זו נובעת מהתובנה כי על מנת שתהליך הלמידה יהיה אפקטיבי, עליו להיות מבורך, רצוי , מעורר מחשבה ומהנה.