9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

מלגה עבור סטודנט/ית זר/ה מצטיין/ת מאתיופיה 

אוגוסט 6, 2019

‏5 אוגוסט, 2019

לכבוד                                                       

חברי הסגל  האקדמי, תלמידי תואר שני 

שלום רב,

הנדון: מלגה ע"ש היינריך בוננברג עבור סטודנט/ית זר/ה מצטיין/ת מאתיופיה  לשנה"ל תש"פ

אנו מבקשים להודיעכם כי הקול קורא למלגה ע"ש היינריך בוננברג פורסם במערכת המלגות הממוחשבת.
המלגה מיועדת לסטודנט/ית זר/ה מצטיין/ת מאתיופיה (עדיפות תינתן לנשים) המתקבל/ת ללימודי דוקטור בתחומים הבאים: מדעי המזון או מדעי הצמח ושתוצאות המחקר יובילו לשיפור החיים באתיופיה. 

הגשת המועמדות תעשה במערכת המקוונת. תאריך הגשה אחרון  1.11.2019 

בכדי להגיש מועמדות יש להיכנס לכתובת:http://scholarships.ekmd.huji.ac.il

ולבצע רישום חד פעמי למערכת (מי שכבר נרשם בתשע"ט או בתש"פ אינו צריך להירשם מחדש) שלאחריו תקבלו שם משתמש וסיסמא באמצעותם תיכנסו למערכת ותבחרו פקולטה מתאימה (חקלאות) ומלגה מתאימה ולחצו על ADD.

לאחר מכן יופיע שם המלגה בשורה מעל הפקולטה, בחרו במלגה הרלוונטית באמצעות העכבר.

נא קראו בעיון את תוכן הבקשה והוסיפו מסמכים נדרשים.

בלשונית ההוראות תמצאו הנחיות מפורטות לגבי מילוי הטופס המקוון, הוספת המסמכים הנדרשים ומשלוח ההמלצות.

ניתן לשנות ולערוך ולהוסיף מסמכים בתיק המלגה שלכם, עד למועד הגשת הבקשה

בהצלחה.

בברכה,

קרן דהרי
רכזת מלגותkerendah@savion.huji.ac.il