9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

פרויקט נוער שותה מים ודעת

ינואר 2, 2019
students

יוני אלישר ואביתר בן מדרכי סטודנטים ממעבדתו של פרופ' בני חפץ, במפגש עם תלמידות מחטיבת הביניים בית צפאפא, במסגרת פרויקט נוער שותה מים ודעת @HandsAcrossWater.

במסגרת הסיור במו"פ לכיש, התלמידות שמעו על המחקרים המתבצעים שם כחלק מפעילויות קבוצות המחקר ואף זרעו חיטה בעצמן.

בהמשך היום, התלמידות הגיעו לפקולטה והשתתפו במגוון הרצאות שניתנו ע"י הסטודנטיות דנה מנקס ומריאנה אוליפרובסקי.

 

2

 

soil