9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

קישור לצפייה במפגש דוקטורנטיות

18 יוני, 2020

בהמשך למפגש דוקטורנטיות המוצלח שהתקיים ביום חמישי,  ה-11.6.20 בנושא עידוד יציאת נשים לפוסט דוקטורט.
מצורף קישור לצפייה במפגש הזום. בנוסף, מצורף קובץ שיחת הצ'אט שהתנהלה לאורך כל המפגש וכוללת שאלות ותשובות רלוונטיות וחשובות בנושא.

 כנס