9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

מפגשי מבוא ליזמות OPEN:EXPLORE

דצמבר 3, 2020

האם יש הזדמנות להקים מיזם על בסיס המחקר שלי?

איך מתחילים לחשוב על מיזם?

איך יודעים אם הרעיון שלי טוב?

אנו מזמינים אתכם להצטרף לתכנית OPEN: Explore בת שני מפגשים שתסייע לכם ולכן לענות על השאלות הללו ולהבין מה האפשרויות היזמיות העומדות בפניכם.

במסגרת התכנית תקבלו כלים ראשונים להערכת הזדמנויות לפיתוח מיזם המבוסס על ידע עמוק ומחקר. התכנית משלבת מפגשים עם מומחי/ות תוכן ויזמים/ות מתוך התעשייה הרלוונטית שיסקרו את ההזדמנויות בשוק תוך שילוב עבודה סדנאית מעשית. 

בסיום התכנית, תרכשו כלים שיעזרו לכם להעריך את הרעיונות שלכם/ן.

open

בוגרי ובוגרות התכנית יוזמנו להירשם לתכנית OPEN לקבלת ליווי בפיתוח הרעיון למיזם במהלך סמסטר ב'.

בוגרי תכניות OPEN בשנתיים האחרונות גייסו מעל ל-2 מיליון דולר.

   השנה התוכנית מתמקדת בתחומים שונים:

 Eco.Ag.Food - 21,28 December 2020

 Health & Wellness - 22, 29 December 2020

 AI & Big Data - 23, 30 December 2020

 NanoTech - 11, 18 January 2021

 City & GovTech - 13, 20 January 2021

 Fintech - 14, 21 January 2021

innovateהמפגשים יתקיימו במהלך החודשים דצמבר 20׳ וינואר 21׳
בשעות 15:30-19:30 ויכללו את הנושאים הבאים:

מבוא ליזמות ומסלול החיים של מיזם
סקירת שוק על ידי מומחה/ית (משתנה בין התחומים השונים)
ניתוח וזיהוי צורך ובעיה בשוק
ניתוח לקוחות
מחקר שוק ראשוני
קבלת החלטות
שיחה עם יזם/ת (משתנה בין תכנית)

לפרטים נוספים על התוכנית ועל התחומים השונים:

  https://huji-innovate.org/OpenExploreGeneral 

explore