9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

ביקור בכירי הרוטרי הבינלאומי בפקולטה לחקלאות

דצמבר 9, 2018
visit

 ב 27 בנובמבר נערך בפקולטה ביקור נציגי הרוטרי הבינ"ל בנושא מים וסניטציה.
הנציגים התארחו במעבדתו של פרופ' בני חפץ, דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, ויחד עם הדוקטורנט אביתר בן מרדכי סיירו בחממת המחקר, הבודקת השפעת השקיה בקולחים מושבים על הגידולים והקרקע.בנוסף נחשפו לשיתוף הפעולה של הפקולטה עם אוניברסיטת מרילנד, לקידום הידע באתיופיה כבסיס לפיתוח מובילי ידע מקומי בנושאי המים, הסניטציה והגידולים. 

receives prizeבמסגרת הביקור הוענק אות הרוטרי  - BE THE INSPIRATION  - לפרופ' חפץ כמופת של השראה.

 

rotary hothouse visit

 

 

plants