9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

אוסף חדש: תזות של הפקולטה לחקלאות

אוגוסט 6, 2020


התזות של הפקולטה לחקלאות  (דוקטור, מאסטר ועבודות גמר בווטרינריה ) מוצגות כעת באוסף חדש.

ניתן להגיע אליו דרך כפתור "תזות" באתר הספרייה .

יחד עם זאת, אפשר להמשיך לחפש תזות לפי מחבר, כותר, נושא או מנחה בקטלוג הספרייה 

באישורה של היועצת המשפטית של האוניברסיטה ובהתאם לחזון המדע הפתוח, כל התזות משנת 1990 ואחורה פתוחות לכל, לא רק לקהילת האוניברסיטה העברית.

 

thesesinag