6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

60ce6f2ac0357a0912d039a449430030

 

 

אנשי סגל אקדמי לפי א-ב

  א    ב    ג    ד    ה    ו    ז    ח    ט    י    כ    ל    מ    נ    ס    ע    פ    צ    ק    ר    ש    ת 

סגל לפי מחלקה

הוקרה ופרסים

פרופ' עמוס דברת

עמוס דברת
פרופ'
עמוס
דברת
המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

 

פרופ' עמוס דברת, שפרשת חייו הייחודית אופיינית לתקופה. יליד הולנד שנמלט מציפורני הנאצים לשוויצריה (והיה במעצר שם), ולאחר מלחמת העולם עלה ארצה כדי לבנות ולהיבנות בה, עמוס הקים משפחה לתפארת יחד עם אשתו תמר והגיע למעמד בכיר כמדען המשלב את הידע הבוטני והפיזיולוגי בפתוח הגישות המתאימות לגידול ולממשק של צמחי מספוא ומרעה .

עמוס החל דרכו כחוקר בחוות הניסיונות נווה-יער, המשיך למכון וולקני בבית דגן ולאחר זמן הוזמן ע"י פרופ' ש. הורביץ להצטרף לסגל המחלקה לגידולי שדה וגן בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. פרופ' הורביץ תמיד הקפיד, ולא הסתפק בכך שחברי הסגל יהיו חוקרים ומרצים טובים, הוא חפש אנשים חושבים עם תרבות ואכן, עמוס היה כזה. הוא היה חוקר מוביל ומוכר בעולם ומרצה מבוקש בתחומי הממשק של המרעה והמספוא ובפיזיולוגיה של הייצור physiology of crop productivity)), והיה ער גם להשלכות האקולוגיות של התחום. כחוקר ומרצה עמוס לא היה ספון באקדמיה אלא היה מעורב גם בחקלאות בשטח.

מעבר לתחומי מומחיותו המדעיים, עמוס היה איש עם שאר רוח, עם תרבות ושיקול דעת וחשיבה מקורית. ניתן להגיד שהיה מדען עם נפש של אמן, שהיה גם צייר והתעניין באמנות, בשירה העולמית ובספרות. הוא תרם תרומה סגולית ומעשירה לחבריו ולתלמידיו ולמוקיריו הרבים

  • מדדים להערכת סחיפה גנטית בעת ריבוי זרעים, זאת במטרה לייצר בישראל זרעים של צמחי מספוא עבור מדינות צפוניות.
  • אופטימיזציה של ייצור חומר יבש בצמחי מספוא ע"י שיפור משטרי השקיה ודישון, בחינת הגורמים הפיסיולגיים המגבילים את הייצור ופתוח מודלים לסימולציה של התפתחות הצמחים.
  • גישה איטגרטיבית בחקר ייצור זרעים באספסת הכוללת אגרוטכניקה, ויחסי גומלין קרקע-מים-צמח-מאביק.
  • גידול צמחי מספוא ומרעה באזורים צחיחים בארץ ובמדינות שונות בעולם במסגרת פרויקטים בינלאומיים.

בעבודתו שילב עמוס מחקר בוטני ופיזיולוגי יחד עם פיתוח גישות לגידול ולממשק של צמחי מספוא ומרעה. כחוקר ומרצה עמוס לא היה ספון באקדמיה אלא היה מעורב גם בחקלאות בשטח. הוא היה חוקר מוביל ומוכר בעולם ומרצה מבוקש בתחומי ממשק מרעה ומספוא ובפיזיולוגיה של הייצור. במסגרת הפקולטה לחקלאות כיהן בתפקידים שונים וביניהם יו"ר החוג ומנהל המחלקה לגידולי שדה וירקות. לאחר פרישתו לגמלאות השלים עמוס את כתיבת ספרו שכותרתו: Irrigated Forage Production.

עמוס הלך לעולמו ב-18 ליולי 2012, בגיל 92.