מבחן לדוגמא במתכונת של מבחן הבקיאות

f4e6cb23e96f899beff4d1af4da41050

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

לקראת המועד הראשון של מבחן הבקיאות אנחנו מפרסמים מבחן לדוגמא נוסף באותה מתכונת של מבחן הבקיאות, כולל פתרון.

אנא קראו בעיון את ההנחיות המופיעות בעמוד השער של המבחן, ואתם כמובן גם מוזמנים להתנסות בפתרון המבחן.