חקלאות בראי שינויי האקלים - וובינר 14.6.22

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

logo

חקלאות בראי שינויי האקלים

וובינר מס' 7 | שלישי 14.6.22 12:00-14:00 (זום)

מנחה: פרופ' יעל מישאל, ראש מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות

דברי פתיחה

ח"כ רם שפע, יו"ר משותף שדולת האקלים והסביבה בכנסת ד"ר דב חנין, יו"ר פורום האקלים הישראלי

הרצאות

השלכות שינויי האקלים על החקלאות, והיערכות אליהם | ד"ר גדעון טופורוב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השקיה בקולחין - היבטים חקלאיים ובריאותיים | פרופ' בני חפץ, דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית

שטחים פתוחים, דבורים והאבקה | ד"ר יעל מנדליק, ראש המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית

שינויי האקלים וחקלאות – משמעויות בשטח | ד"ר ענת זיסוביץ-חריט, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), משרד החקלאות ופיתוח הכפר

משבר האקלים מעיני החקלאי | אורן סבח, חקלאי, מושב אחיטוב

השפעת שינויי אקלים על יעילות הדברת מזיקים בחקלאות | ד"ר מאור מצרפי, המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר העשבים, מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני, מרכז מחקר נווה-יער

חקלאות וקיימות חברתית | ד"ר סמדר הרפז-סעד, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית

חקלאות משמרת/מחדשת וישימות הגישה בישראל | ד"ר גיל אשל, התחנה לחקר הסחף, אגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות ופיתוח הכפר