6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בית הספר למדעי התזונה

אתר בית הספר למדעי התזונה

הגוף דורש הזנה מתאימה ותזונה נכונה היא הבסיס של הרפואה הטבעית. כבר לפני למעלה מאלפיים שנה, דנו גדולי הפילוסופים היוונים בתפקיד החשוב של התזונה בשמירה על איזון גוף האדם.

בהמשך היה זה הרמב"ם, שכתב ספרים וחיבורים רבים על אודות תכונות המזון, סגולותיהם של צמחים ומזונות שונים ותפקידם הרפואי.

נעסוק בלימוד בסיסי של תהליכים ביוכימיים, פיזיולוגיים, תאיים ומולקולאריים בתזונה ובאופן יישומם בבני אנוש, חיות ותאים.

סגל ההוראה של ביה"ס מורכב ממומחים בתחומי התזונה הניסויית והקלינית.


נושאי הלימוד כוללים: השפעת תזונה על ביטוי גני, אנדוקרינולוגיה מולקולרית, הערכה תזונתית, אפידמיולוגיה של תזונה, השמנה והפרעות אכילה, השפעות תזונתיות בסרטן, דלקות והמערכת החיסונית וכן מנגנון פעולה של מרכיבי מזון שונים בבריאות ובחולי

גילי גפני
מנהלנית סטודנטים
בית הספר למדעי התזונה
טל. 089489265

 

מזון