מדריך טלפונים בפקולטה

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

6335f43c6155b77d4fc8cda23d166a19

ביטחון

08-9489290

bitahonagri@savion.huji.ac.il

קב"ט

08-9489241

amitle@savion.huji.ac.il

שער ראשי

08-9489290

 

שער חנקין

08-9489290

 

טלפון חירום

08-9489900

 

עזרה ראשונה

08-9489290

 

אב"ת - משק ואחזקה

08-9489382
08-9489342

 

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים

   

יצירת קשר

ספריה

08-9489269

כתובות

מעונות הסטודנטים

08-9473177

davidbi@savion.cc.huji.ac.il

מעונות האירוח ע"ש רייספלד

08-9489658

Reisfeld.Residence@mail.huji.ac.il

משאבי אנוש/ כח אדם

08-9489185

08-9489311

iritk@savion.huji.ac.il

sivanas@savion.huji.ac.il

המדור ללימודי חוץ

08-9489285

rachelii@savion.huji.ac.il

ועדת מחקר

08-9489383

craa@savion.huji.ac.il

משרד דקן משנה

08-9489191

alizak@savion.huji.ac.il

קשרי חוץ

08-9489506

maayant@savion.huji.ac.il

יחידת המחשב

08-9489283

rachelm@savion.huji.ac.il

מרכז גינגס

08-9489884
08-9489882

gadne@savion.huji.ac.il

המרכז האור-קולי

08-9489938

sivanh@savion.huji.ac.il

מרכז הנופש והספורט

08-9489114

dclsr@savion.huji.ac.il

בטיחות

08-9489983

kennys@savion.huji.ac.il

ציוד בין מחלקתי

08-9489152
02-9489225

shoshis@savion.huji.ac.il

oritg@savion.huji.ac.il

קפיטריה

08-9368162

 

אגודת הסטודנטים

08-6215145

mazkirut@hafakulta.org

פר"ח

077-9802603

nicoleg@sapir.ac.il

רכב

08-9489184

havivh@savion.huji.ac.il

דואר

08-9489266

helenei@savion.huji.ac.il

יחידה לשירותי משרד

08-9489364

shicpul@savion.huji.ac.il

המכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה

08-9489385

rakefetk@savion.huji.ac.il

המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות

08-9489251

neomim@savion.huji.ac.il

אנטומולוגיה

08-9489223

orlytal@savion.huji.ac.il

כלכלת סביבה וניהול

08-9489230

miriguy@savion.huji.ac.il

מדעי בעלי חיים

08-9489119

yaellew@savion.huji.ac.il

מחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

08-9489219

rakefetk@savion.huji.ac.il

מדעי הקרקע והמים

08-9489284

Ofira.Foss@mail.huji.ac.il

בית הספר למדעי התזונה

‪08-9489265

giliag@savion.huji.ac.il

בית הספר לרפואה וטרינרית ע״ש קורט

‪ 08-9489021/31‪

vet.school@mail.huji.ac.il

בית חולים הוטרינרי האוניברסיטאי

03-9688588

hospital.vet@mail.huji.ac.il

מעבדות הוראה

08-9489622

shulamitr@savion.huji.ac.il

ועד עובדי בפקולטה

08-9489330

mayak@savion.huji.ac.il

משרד הגימלאים

08-9489199

vaadpagri@savion.huji.ac.il

מעון ילדים – "מבראשית", חנקין 18 רחובות

08-9460349

mibereshit1960@gmail.com