6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

יחידת המחשב

לאתר יחידת המחשב

יחידת המחשב בפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה תומכת בכל הפעילות הממוחשבת בקמפוס. אתר זה אמור לעזור למשתמשים, סטודנטים, סגל מנהלי ואקדמי.

יחידת המחשב פתוחה לשירותכם בימים א'-ה', בשעות 08:00-15:00.

יחידת המחשב ממוקמת בקומת הקרקע של בנין וולקני בקצה הדרומי מזרחי של הקמפוס.

טלפון לפניות 08-9489283.

אתר חוות המחשבים ע״ש גינגס

אתר הרשות למחשוב

מחשבים