6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

יחידת המחשב

יחידת המחשב בפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה' סמית מספקת מענה ותמיכה בכל נושאי המחשוב בקמפוס ולכל המשתמשים, לרבות סגל אקדמי וסגל מנהלי. בכלל זה שירותי תקשורת, תמיכת PC וטיפול בתקלות, תמיכה בחשבונות משתמשים למערכות האוניברסיטאיות, שירותי גיבוי, תמיכה בנושאי הוראה מתוקשבת, סיוע בתחזוקת אתרים ועוד.

לסטודנטים - יש לפנות לחוות המחשבים, המספקת תמיכה בחשבונות משתמשים וסימסאות למחשבים הציבוריים ולמערכות אוניברסיטאיות שונות; תמיכה בתוכנות ברישוי אוניברסיטאי לסטודנטים; ותמיכה בהתחברות לרשת האלחוטית בקמפוס ובהתחברות למאגרי מידע באמצעות תוכנת SAMBA. סטודנטים עובדי מעבדה המעוניינים לחבר את הלפטופ האישי לתקשורת הקווית צריכים להגיע לחוות המחשבים (מתחת לקפיטריה) עם הלפטופ לצורך רישום.

יחידת המחשב ממוקמת בקומת הקרקע של בנין וולקני בקצה הדרומי מזרחי של הקמפוס. לנכנסים משער הרצל - יש לפנות שמאלה מיד לאחר הכניסה.

מוקד יחידת המחשב: 08-9489283, לשירותכם בימים א'-ה' בשעות 08:30-15:00

 

צוות יחידת המחשב

שם טלפון דוא"ל תפקיד
ליאור זרחי 9489796 liorz@savion.huji.ac.il מנהל יחידת המחשב
דבורה וייסמן 9489232 deborah.weisman@mail.huji.ac.il Unix/Mac/Linux; Scientific Apps/Imaging; Moodle; Internet
רחל זכרין 9489283 rachelm@savion.huji.ac.il מתאמת שרותי מחשוב ותמיכה, חשבונות סטודנטים, סגל מנהלי ואקדמי, מוקד
אבי טימור 9489147 avit@savion.huji.ac.il System Administrator, Networking
גד נרדים 9489882 gadne@savion.huji.ac.il מנהל חוות המחשבים, Networking

 

אתר הרשות למחשוב