ברכת הדיקן

6b76acd05e18497c057639489560887e

fd33885b71667d13d9ef44df653d6522

8bbd213fc0e5577b52cbb889025ba161

34385b3706383b67e3189dccf189e608

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

benny_chefetzברוכים הבאים לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, של האוניברסיטה העברית.

קמפוס הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה הינו הבית האקדמי של מדעי החקלאות בישראל. הפקולטה לחקלאות הינה המוסד האקדמי היחידי בישראל המקנה תואר במדעי החקלאות והמקום היחיד בישראל בו תוכלו ללמוד רפואה וטרינרית.

לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית, הישגים רבים במחקר ובהוראה אשר מציבים אותנו בחזית האקדמיה בתחום. עמוד התווך האקדמי של הפקולטה משלב בתוכו הוראה ומחקר מצוינים  ונשען על סגל עתיר ידע מגוון ויצירתי. המנהיגות המחקרית של הפקולטה שלנו מוכרת ומוערכת בישראל ובעולם כולו. ההובלה הישראלית בתחומי החקלאות נשענת רבות על פיתוחים והישגים של חברי הסגל של הפקולטה ותוך שיתופי פעולה עם הבוגרים הרבים שלנו העושים חייל במכוני מחקר, באוניברסיטאות ובתעשייה. הסקרנות לחקור מנגנוני פעולה בעולם החי, הנחישות לפצח תופעות בשדה ובמעבדה ניתבו את חזון התנופה המדעית של הפקולטה מאז הקמתה.

על מנת לשמר ולהעמיק מיצובה של הפקולטה שלנו כמוסד האקדמי המוביל בישראל במחקר החקלאי וכדי להכשיר את הדור הבא של מדענים ומומחים העוסקים בתחומי החקלאות, המזון והסביבה; על הפקולטה לבסס הצלחתה על טיפוח מצוינות אקדמית וחיזוק הקשר עם המגזר החקלאי והתעשייתי, בתחומים הרלוונטיים. אתגרי הפקולטה לשנים הבאות כוללים המשך התפתחות וחדשנות אקדמית, הגדלת האטרקטיביות של התחומי הלימוד בקמפוס לקהלים חדשים וגדולים, יצירת קשרי מחקר עם מוסדות מובילים בחו"ל, והפיכת הקמפוס ברחובות למרכז הישראלי ליזמות בתחומי החקלאות, המזון והסביבה.

 

פרופ׳ בני חפץ, דיקן

https://soilandwater.agri.huji.ac.il/bennychefetz