לזכרם

6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

חברי סגל שהלכו לעולמם בעשור האחרון

"אם הרחקתי לראות, הרי זה משום שעמדתי על כתפיהם של ענקים", סר אייזיק ניוטון

 

נועם להב

פרופ' נועם להב

קרקע ומים

פרופ' נועם להב תרם רבות לשטח המחקר על חרסיות והיה מבין חלוצי הפיתוח של חרסיות אכסדראיות. הוא לימד שנים את הקורס היסודי בקרקע ומים אשר בו שזר תיאוריות מתקדמות בכימיה פיסיקלית.

אילן פפרנה

פרופ' אילן פפרנה

מדעי בעלי החיים

1937-2009

פרופ' אילן פפרנה, מומחה בינלאומי לפרזיטולוגיה, פתאלוג של דגים