6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

ציוד בין מחלקתי

ציוד ומיכשור מדעי חדיש ומשוכלל המותאם לצרכי המחקרים ולדרישות החוקרים הוא מאבני היסוד של מחקר מדעי חדשני.

השימוש בציוד מחקר המבוסס על חדשנות טכנולוגית מאפשר להעמיק את ההבנה של מבנים ותהליכים לקידום המדע.

עלויות של הציוד ומורכבותו הטכנולוגית מצריכות טיפול מקצועי לצד הקפדה על נהלי עבודה  ועל כן יש הצדקה ליצירת יחידה בין מחלקתית האמונה על רכישה, הפעלה, והנגשת הציוד לחוקרים תוך לימוד היכולות הטכנולוגיות.

בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות יחידת הציוד בין מחלקתי (הידועה יותר בשם "צב"מ"), מתפתחת ומתרחבת ויעודה להציע מגוון רחב של מכשירים על פי צרכי החוקרים בפקולטה, ולאפשר ביצוע מחקר ברמה גבוהה. צוות מקצועי מלומד ומיומן מסייע בתפעול, וניתוח הנתונים.

היחידה עומדת לשימוש חוקרי הפקולטה סטודנטים, מוסדות אקדמיים והשוק הפרטי.

לאתר הצב״ם

שירותים אנליטיים

אנו מציעים שירותים אנליטיים עבור יישומים שונים. שירותים יכולים לכלול פיתוח שיטות, הכנת דוגמאות, וניתוח נתונים. מבחר של שירותים אנליטיים מוצע לציבור הרחב.

FACSI - Faculty of Agriculture Center for Scientific Imaging

ניתן התקשר עם  ד"ר אורית גל גרבר במייל  :  Oritg@savion.huji.ac.il

או לפרטים נוספים בטלפון 054-8820124.

שעות פתיחה

המעבדה פתוחה בימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00.

לשימוש בשעות חריגות נא להתקשר ל 08-9489152

מעבדה