6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

כיתות המחשב

בקמפוס יש שלוש כיתות מחשב לצורך שיעורים פרונטליים המצריכים שימוש במחשבים או לצורך בחינות ממוחשבות. כל אוכלוסיית הקמפוס (סגל וסטודנטים) יכולים להשתמש במחשבים בכיתות אלה כל עוד אין מתקיימים בהן שיעור או בחינה באותה שעה. הכיתות פתוחות 24/7 כולל שבתות וחגים.

בבניין אהרונסון:

כיתה 16 -  1. 31 מחשבים: 29 מחשבי סטודנטים ומחשב מרצה ומחשב סורק
2. מדפסת שחור-לבן ומדפסת צבע
3. סורק Epson
כיתה 17 -  1. מונה 21 מחשבים: 20 מחשבי סטודנטים ומחשב מרצה.
2. מדפסת שחור-לבן
3. מכונת צילום

בבניין יק"א:

כיתה 18 -  כיתת שקט! אין לדבר בכיתה זו ויש לשמור על השקט (לימוד בקבוצות אפשרי בכיתות אהרונסון).
1. מונה 21 מחשבים: 20 מחשבי סטודנטים ומחשב מרצה.
2. מדפסת שחור-לבן

 

 

למרצים -

כל הכיתות מצוידות במקרן ובתוכנת שליטה להצגת מסך המרצה על מסכי הסטודנטים. על המחשבים מותקנות תוכנות אקדמיות שונות לשימוש הסטודנטים או לצורכי הוראה, כגון spss, sas, jmp, matlab, arcinfo mathematica ועוד. לבירור לגבי תוכנה מסוימת ניתן לפנות לאבי טימור 08-9489147.

לצורך תיאום כיתת מחשב יש לפנות למזכירות לענייני הוראה 08-9489479.

לאחר תיאום הכיתה מול המזכירות לענייני הוראה יש ליצור קשר עם מוקד יחידת המחשב 08-9489283 לקבלת הנחיות אם יש ולקבלת שם משתמש וסיסמה למחשב המרצה.

 

לסטודנטים - 

יש לשים לב להנחיות על אופן השימוש במחשבים. כמו כן יש לקרוא את דף המידע לסטודנט באתר חוות המחשבים. ניתן ללמוד בכיתות כל עוד אין מתנהל בהן שיעור באותו זמן.

לו"ז שבועי של תפוסת הכיתות כדי לדעת מתי אין בכיתות שיעור. כמו כן הלו"ז מוצג על-גבי מסך מחוץ לכיתה 16 ובכניסה לחוות המחשבים.

תפוסת מחשבים ציבוריים בקמפוס כדי לדעת איפה יש תחנות פנויות.

לדיווח על תקלה במדפסות יש לפנות למוקד יחידת המחשב 08-9489283 בשעות הפעילות, ואנו ממליצים בינתיים לגשת למדפסת בכיתה סמוכה (ניתן לחלץ את ההדפסות מכל מדפסת, אין צורך לשלוח מחדש).