מחקר ופיתוח

מטרת המחקר בפקולטה היא לקדם מחקר בסיסי, תשתיתי ויישומי במדעי החקלאות הכוללים את מדעי המזון והתזונה, איכות הסביבה ויצור מזון.

האתגר הוא הגדלת יצור המזון, תוך שיפור איכותו בתנאי אקלים משתנים תוך מינימום פגיעה בסביבה.

החקלאות המודרנית עברה תמורות משמעותיות בעשורים האחרונים והפכה להיות אינטנסיבית, מבוקרת, ועתירת ידע והשקעות. ממשקי גידול מתוחכמים של צמחים ובעלי חיים הם היום נחלתם של חקלאים רבים בארץ ובעולם כולו. החקלאות העתידית תתבסס בעיקר על טכנולוגיה וחדשנות ליעילות ופריון גבוהים.

בתוך פרק זמן של 20-40 שנה, קצב ייצור המזון העולמי יהיה נמוך יותר מקצב הדרישה עקב גידול האוכלוסייה. אי לכך, הציבה הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה כמטרה מרכזית את נושא הגדלת יעילות הייצור החקלאי בתנאי סביבה משתנים תוך שיפור איכות המוצר.הייצור החקלאי מהווה רכיב חשוב ביחסי הגומלין בין הפעילות האנושית לבין הסביבה. פגעים סביבתיים עלולים להשפיע על בריאותם, ביטחונם ואיכות חייהם של בני האדם ובעלי החיים. כמו כן עלולה להיות פגיעה באיכות המים ובמגוון הביולוגי הקיים. אי לכך, התגבשה התפיסה של פיתוח ושיפור כשר הייצור החקלאי תוך שמירה על איכות הסביבה. יתרה מכך, במשך השנים התגבשה ההבנה שלא די בפעולות שימור אלא יש צורך גם בפעילות שיקום וטיפול בסביבה. לכן אתגר מרכזי שיעמוד בפני הפקולטה לחקלאות יכלול את הבנת התהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה תוך מטרה לפתח חקלאות אינטנסיבית ובת-קיימא ושימורה לדורות הבאים.

הפקולטה לחקלאות רואה עצמה פועלת בארבעה מרכזי מחקר עיקריים:

1. מדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות – תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: פיסיולוגית הייצור ויחסי הגומלין של הצומח החקלאי עם סביבתו; גנטיקה, אבולוציה, השבחה וגנומיקה חקלאית; ביוטכנולוגיה וביולוגיה תאית ואורגניזמית; אקולוגיה יישומית, שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים.

2. ביולוגיה וממשק של בעלי חיים חקלאיים -  תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: פיסיולוגיה של בעלי חיים; ביולוגיה של תהליכי רבייה; הזנת מעלי גרה; אימונולוגיה של בעלי חיים; ופיסיולוגיה סביבתית של בעלי חיים.

3. מדעי המזון והתזונה -  תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: ביוכימיה ומיקרוביולוגיה של מזון; הכימיה והפיזיקה של תהליכי ייצור ושימור מזון;  מרכיבים תזונתיים ופיזיולוגיה ברמת התא הבודד והאורגניזם השלם; טוקסיקולוגיה של מזון; מזון פונקציונאלי ופרוביוטיקה; תזונה ומחלות מטבוליות.

4. מדעי הסביבה בחקלאות – מחקר רב תחומי בנושאים מגוונים הקשורים להשפעות החקלאות על הסביבה והסביבה על החקלאות. תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: חקר הרצף קרקע-מים-צמח-אטמוספירה בהיבטי קליטת מים, דישון וזיהום; מיקרוביולוגיה סביבתית; יחסי פטריות-חיידקים-צמח; ביולוגיה סינתטית של מיקרואורגניזמים;  פיתוח פתרונות חדשניים לבעיית מזיקים בחקלאות; שיפור איכות האבקה בגידולים השונים, צמצום השימוש בקוטלי חרקים; אגרואקולוגיה ושמרת טבע; כלכלת סביבה וניהול משאבי טבע; כלכלת המגזר החקלאי ומדיניות חקלאית; כלכלת משאבי מים; שיווק מוצרי מזון, פיתוח יוזמות באגריביזנס.

בחממה

הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, נמצאת בחזית המחקר החקלאי ותחומים הנלווים אליו. מדעני הפקולטה השתתפו במהלך השנים בפיתוח מחקרים חדשניים כגון: השקיה בטפטוף; חיטוי סולרי; טיפוח פרחים בעלי צבע וריחות מושכים, טיפוח ירקות בעלי חיי מדף ארוכים; שימוש בגנטיקה לשיפור הערך התזונתי של פירות וירקות; הזנה ורביה של דגים ועופות; הדברה ביולוגית של מזיקים ומחלות צמחים; השקיה בקולחים או במים מליחים, ועוד.

חוקרי הפקולטה מפתחים את הפעילות ההוראתית והמחקרית בתחומי מדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה, על מנת לאפשר לחקלאות הישראלית ותחומים נלווים להתקיים, תוך שמירה על מעמדה התחרותי בעולם. המחקרים בפקולטה הינם עם הפנים לעתיד תוך התמקדות בתחומים הבאים: מדעי הצמח, מדעי בעלי החיים, הגנת הצומח, גנטיקה והשבחה, מזון ותזונה, ביולוגיה של התא, גנומיקה, פרוטאומיקה וביוטכנולוגיה. על מנת למנוע זיהום הסביבה נערכים מחקרים במדעי הקרקע והמים, הסביבה והאקולוגיה. מתוך ראייה של הקשר ההדוק בין איכות המזון ובריאות האדם קיים שיתוף פעולה מחקרי בין חוקרי מזון ותזונת האדם לבין חוקרים ממדעי הצמח והחי. כמו כן ניתן דגש לתחומי הכלכלה החקלאית והמנהל בחקלאות.

 

ועדת מחקר

רכזת קשרי מחקר: אריאלה פלגר

מידע על קולות קוראים למענקי מחקר, חילופי חוקרים, מלגות ופרסים     
ניתן לקבל באתר הרשות למו״פ  או לפנות אל ועדת מחקר של הפקולטה 08-9489383/346 

דוא"ל: 

research-agriculture@savion.huji.ac.il

arielafl@savion.huji.ac.il

 

מחקר

מרכזי מחקר

המרכז למחקר במדעי הצמח בחקלאות

המכון שלנו מאגד למעלה מ-20 מדענים אשר חוקרים מגוון גדול של נושאים במדעי הצמח, בעלי משמעות וחשיבות לחקלאות, מהרמה המולקולרית והתאית ועד לרמת הצמח השלם והשדה. צור קשר

עגבניות

המרכז למחקר בנוטריגנומיקה ומזון פונקציונלי  

המרכז לנוטריגנומיקה ומזונות פונקציונלים עוסק בלימוד הקשרים וההשפעה ההדדית בין מערך הגנים לבין התזונה שלנו. במרכז כ-40 חוקרים. המרכז יוזם ומממן מחקרים אינטר דיסציפלינריים, תמיכה בתלמידים, ומארגן  ימי עיון עם חוקרים מובילים מהארץ ומחו״ל. במאי  האחרן ארגן המרכז את הכנס השנתי של האגודה הבינלאומית לנוטריגנומיקה, שנערך בתל אביב בהשתתפות מאות אורחים מהארץ ומחול. צור קשר

נוטריגנוקה

מרכז טריווקס לחקר הדבורים

המרכז לחקר הדבורים ע׳׳ש ב. טריואקס המרכז לחקר הדבורים ע׳׳ש ב. טריואקס משמש מרכז לחקר הביולוגיה של דבורת הדבש ולשימוש בדבורים בהאבקה. במרכז מתבצע מחקר רב-תחומי בתהליכי קבלת החלטות של דבורים, אשר משלב כלים ורעיונות מתחומי האקולוגיה ההתנהגותית והתזונתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, וכלכלה. המרכז משתף פעולה עם דבוראים ומגדלים ומנסה ליישם שיטות ותוצאות מהמחקר במציאת פתרונות עבור בעיות בגידול דבורים ובהאבקה. אתר המרכז

דבורים

מרכז מחקר לחקלאות, סביבה ומשאבי טבע

המרכז מעודד שיתופי פעולה בין חוקרים מתחומים שונים כדי לקדם חקלאות בת-קיימא תוך כדי התמודדות עם שינויי אקלים גלובליים, מחסור במים וירידה באיכותם, ומדבור. חברי המרכז מאגדים התמחויות בתחומי הביולוגיה השונים, מביולוגיה מולקולרית לאקולוגיה, במדעי הקרקע והמים, ובכלכלה סביבתית. במרכז מפתחים שיטות חדשניות לצורך הגדלת תנובת המזון, תוך כדי שמירה על הסביבה, על משאבי הטבע, ועל שירותי המערכות האקולוגיות. אתר המרכז

מים

המרכז למחקר בכלכלה חקלאית

המרכז למחקר בכלכלה חקלאית הוא מוסד ללא כוונת רווח שנוסד ב-1968 ונתמך על-ידי האוניברסיטה העברית, ממשלת ישראל, בנק לאומי לישראל ובנק הפועלים. מטרת המרכז היא לקדם ולעודד מחקר מדעי בכלכלה חקלאית. המרכז תומך במחקרים, בסדנאות מדעיות ובשיתופי פעולה בינלאומיים, ומפרסם כתב עת בנושא קואופרציה כפרית. ממצאיהם של עמיתי המחקר של המרכז מתפרסמים בסדרת המאמרים לדיון. החלטת המרכז לפרסם מחקר משקפת את דעתו שהעבודה עומדת בתנאי המחקר המדעי; עם זאת, הפירושים והמסקנות של המחקר הם אלה של המחבר, ואינם משקפים בהכרח את דעת המרכז או חבר הנאמנים שלו. אתר המרכז

By ציון הלוי (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], ten shekel via Wikimedia Commons


 

תשתיות מחקר והוראה

ספרייה

יחידת מחשב

ציוד מדעי בין מחלקתי

 

מתקנים לגידול מבוקר

של צמחים

 

של בעלי חיים

  • לול

  • דיר

  • רפת

 

תשתיות מחקר - קמפוס רחובות
היחידה לציוד בין-מחלקתי (צב"מ)אנשי קשר:ד"ר אורית גל-גרבר
טלפון: 08-9489255
דוא"ל: oritg@savion.huji.ac.il​
בית החיות (משרת את כל הקמפוסים)אנשי קשר:יו"ר אקדמי: פרופ' יוסי אורלי
מנהל: ד"ר רוני קלמן
טלפון: 02-6758465/6
דוא"ל: animals@huji.ac.il
אתר: http://animals.huji.ac.il
מעבדות שונות
חווה נסיונית (ללימוד וחקר סוגי גידולים, קרקע, זריעה והשקיה)אנשי קשר:מנהל: פרופ' שחל עבו
אחראי: מר יוסף גוטליב
טלפון: 08-9489443
מרכז חממות (חממות מבוקרות לניסויים טרנסגניים)אנשי קשר:פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
טלפון: 08-9489082
פיטוטרון (מתקן למחקר לחקר תגובות צמחים לתנאי אקלים שונים)אנשי קשר:פרופ' חיים קיגל
טלפון: 08-9489321
דיראנשי קשר:
ד"ר סמיר מבג'יש
טלפון: 08-9489314
דוא"ל: sameer.mabjeesh@mail.huji.ac.il
לולאנשי קשר:ד"ר ישראל רוזנבוים
טלפון: 08-9489395
דוא"ל: rully.r@mail.huji.ac.il
מערכות סגורות לגידול דגיםאנשי קשר:פרופ' יאפ ואן-ריין
טלפון: 08-9489302
דוא"ל: jaap.vanrijn@mail.huji.ac.il
טיפוח זני דגיםאנשי קשר:פרופ' ברטה סיון-לבבי
טלפון: 08-9489988
דוא"ל: sivan.berta@mail.huji.ac.il
מכשירים להיסטולוגיהאנשי קשר:פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027
מטהר מיםאנשי קשר:פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027
הספרייה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבהאנשי קשר:אתר: http://www.agri.huji.ac.il/library/menu.html


 

מעבדה

ספרייה

הספריה לחקלאות, מזון וסביבה משרתת את קהל הסטודנטים, המרצים והחוקרים של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית.

אתר ספרייה

שעות פתיחה

שנת הלימודיםראשון-חמישי9.00-19.45
חופשת קיץראשון-חמישי9.00-17.45

 

צור קשר

טל' : 08-9489269
פקס :08-9361348

facebook  whatsapp 

 

ספריה

 

 

 

יחידת המחשב

לאתר יחידת המחשב

יחידת המחשב בפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה תומכת בכל הפעילות הממוחשבת בקמפוס. אתר זה אמור לעזור למשתמשים, סטודנטים, סגל מנהלי ואקדמי.

יחידת המחשב פתוחה לשירותכם בימים א'-ה', בשעות 08:00-15:00.

יחידת המחשב ממוקמת בקומת הקרקע של בנין וולקני בקצה הדרומי מזרחי של הקמפוס.

טלפון לפניות 08-9489283.

אתר חוות המחשבים ע״ש גינגס

אתר הרשות למחשוב

מחשבים

ציוד בין מחלקתי

ציוד ומיכשור מדעי חדיש ומשוכלל המותאם לצרכי המחקרים ולדרישות החוקרים הוא מאבני היסוד של מחקר מדעי חדשני.

השימוש בציוד מחקר המבוסס על חדשנות טכנולוגית מאפשר להעמיק את ההבנה של מבנים ותהליכים לקידום המדע.

עלויות של הציוד ומורכבותו הטכנולוגית מצריכות טיפול מקצועי לצד הקפדה על נהלי עבודה  ועל כן יש הצדקה ליצירת יחידה בין מחלקתית האמונה על רכישה, הפעלה, והנגשת הציוד לחוקרים תוך לימוד היכולות הטכנולוגיות.

בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות יחידת הציוד בין מחלקתי (הידועה יותר בשם "צב"מ"), מתפתחת ומתרחבת ויעודה להציע מגוון רחב של מכשירים על פי צרכי החוקרים בפקולטה, ולאפשר ביצוע מחקר ברמה גבוהה. צוות מקצועי מלומד ומיומן מסייע בתפעול, וניתוח הנתונים.

היחידה עומדת לשימוש חוקרי הפקולטה סטודנטים, מוסדות אקדמיים והשוק הפרטי.

לאתר הצב״ם

שירותים אנליטיים

אנו מציעים שירותים אנליטיים עבור יישומים שונים. שירותים יכולים לכלול פיתוח שיטות, הכנת דוגמאות, וניתוח נתונים. מבחר של שירותים אנליטיים מוצע לציבור הרחב.

ניתן התקשר עם  ד"ר אורית גל גרבר במייל  :  Oritg@savion.huji.ac.il

או לפרטים נוספים בטלפון 054-8820124.

שעות פתיחה

המעבדה פתוחה בימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00.

לשימוש בשעות חריגות נא להתקשר ל 08-9489152

 

מעבדה

חווה חקלאית

 

THE JOSEPH MARGULEAS EXPERIMENTAL FARM

Director: Prof. Yehoshua Saranga

personal web page  Tel: 972-8-9489040  Email: shuki.saranga@mail.huji.ac.il

Operation Manager: Yoske Gotlib

Tel: 054-8820409

The Joseph Marguleas Experimental Farm conducts experiments on the growth of fruits, vegetables and ornamentals, soil preparation and sterilization, irrigation routine and special cultivation.

The Farm helps demonstrate the effects of soil types, fertilization and tilling methods, sowing, planting and irrigation procedures, and serves as a "practical laboratory" for teaching and research

 

 

 

חוה חקלאית.

 

 

פיטוטרון

הפיטוטרון - לזכר סר מייקל סובל

פיטוטרון הוא חממה מתוחכמת המצוידת באמצעי בקרה מדויקים של תנאי הסביבה ומאפשר על כן לימוד וחקר תגובות צמחים לשינויים אקלימיים וסביבתיים. פיטוטרון מהווה כלי עזר חשוב למחקר בסיסי או יישומי ואשר חשיבותו מודגשת בשנים האחרונות עקב ההשלכות של שינויים אקלימיים גלובליים על החקלאות.

לחוקרי הפקולטה לחקלאות מתקן מבוקר כזה היינו חיוני עבור מחקרים העוסקים בהשפעות סביבתיות על התפתחות צמחים ובטכנולוגיות גידול לבחינת התאמתם של צמחים שונים לתנאי גידול באזורי שונים. החוקרים שואפים להעמיק את ההבנה של השפעת הסביבה על צמחים שונים: חלקם צמחי מודל, אחרים צמחים בעלי ערך חקלאי וכלכלי וגם של מיני בר. היעדים אליהם שואפים המחקרים מגוונים ביותר, מהגדלת יבולים ואופטימיזציה של תשומות, כגון אנרגיה, מים וכח אדם, ועד הבנת השפעות גורמי סביבה על הצומח במערכות אקולוגיות שונות.

הדרך היחידה להעריך את ההשפעות הסביבתיות ויחסי הגומלין בין גורמי סביבה שונים היא להשוות בו זמנית בין צמחים הגדלים בתנאים השונים זה מזה בגורם אחד בלבד, בעוד יתר הגורמים קבועים. הפיטוטרון מהווה מתקן מתאים לניסויים כאלה. תכנון מערכות ניסוי בחזרות ובתנאים שונים בחדרי גידול סמוכים המקבלים משטרי תאורה זהים, בקרת טמפרטורה, לחות , אורך יום וגם השקייה והזנה מינרלית כנדרש. הצמחים גדלים במכלים הנמצאים על שולחנות מתניידים ועל כן יכולים להיות מועברים בין חדרי הגידול, ועל יד כך ניתן להגדיל את מספר הצירופים של תנאים שונים לבדיקה רחבה יותר של תגובת הצמחים.

הפיטוטרון שלנו מכיל 4 חדרים שקופים עם תאורה טבעית ותשעה חדרי גידול המוארים בתאורה מלאכותית, אשר ניתן להפכם גם לחדרים מוחשכים או לבקר בהם את אורך היום. אורך היום הטמפרטורה והלחות ניתנות לשינוי בהתאם לצרכי הניסוי . חיישנים המותקנים בכל חדר מנטרים את התנאים ומבוקרים על ידי מערכת ממוחשבת, המאפשרת לווסת את הטמפרטורה בדיוק של מעלה ולחות ברמה של 5%.

 

חממות

 

חממה

מרכז המולטימדיה

 

בשנת 1987 בזכות תרומתו הנדיבה של רוברט ה סמית הוקם בפקולטה מרכז למולטימדיה במטרה להעניק לסטודנטים ולמרצים כלי עזר טכנולוגיים  ללמידה ולהוראה .

במהלך השנים, עם התקדמות הטכנולוגיה, הפך המרכז גורם משמעותי לציוד עזר להוראה בקמפוס תוך תכנון קפדני של סביבת המרצה בכיתות השונות.

המרכז אחראי על כל ציוד המולטימדיה בכיתות לרבות שולחנות חכמים, מקרנים, מיקרופונים צילום השיעורים ומיקרוסקופים.

מרכז המולטימדיה מעניק שירותי מולטימדיה כמו עריכת סרטים ומצגות, והמרת סרטי וידאו לקבצים דיגיטליים.
 

מנהל מרכז מולטימדיה

סיון חלימי

sivanh@savion.huji.ac.il

054-8820198

פקס 08-9364002 

טלפון במשרד: 08-9489939

11