מחקר ופיתוח

מטרת המחקר בפקולטה היא לקדם מחקר בסיסי, תשתיתי ויישומי במדעי החקלאות הכוללים את מדעי המזון והתזונה, איכות הסביבה ויצור מזון.

האתגר הוא הגדלת יצור המזון, תוך שיפור איכותו בתנאי אקלים משתנים תוך מינימום פגיעה בסביבה.

החקלאות המודרנית עברה תמורות משמעותיות בעשורים האחרונים והפכה להיות אינטנסיבית, מבוקרת, ועתירת ידע והשקעות. ממשקי גידול מתוחכמים של צמחים ובעלי חיים הם היום נחלתם של חקלאים רבים בארץ ובעולם כולו. החקלאות העתידית תתבסס בעיקר על טכנולוגיה וחדשנות ליעילות ופריון גבוהים.

בתוך פרק זמן של 20-40 שנה, קצב ייצור המזון העולמי יהיה נמוך יותר מקצב הדרישה עקב גידול האוכלוסייה. אי לכך, הציבה הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה כמטרה מרכזית את נושא הגדלת יעילות הייצור החקלאי בתנאי סביבה משתנים תוך שיפור איכות המוצר.הייצור החקלאי מהווה רכיב חשוב ביחסי הגומלין בין הפעילות האנושית לבין הסביבה. פגעים סביבתיים עלולים להשפיע על בריאותם, ביטחונם ואיכות חייהם של בני האדם ובעלי החיים. כמו כן עלולה להיות פגיעה באיכות המים ובמגוון הביולוגי הקיים. אי לכך, התגבשה התפיסה של פיתוח ושיפור כשר הייצור החקלאי תוך שמירה על איכות הסביבה. יתרה מכך, במשך השנים התגבשה ההבנה שלא די בפעולות שימור אלא יש צורך גם בפעילות שיקום וטיפול בסביבה. לכן אתגר מרכזי שיעמוד בפני הפקולטה לחקלאות יכלול את הבנת התהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה תוך מטרה לפתח חקלאות אינטנסיבית ובת-קיימא ושימורה לדורות הבאים.

הפקולטה לחקלאות רואה עצמה פועלת בארבעה מרכזי מחקר עיקריים:

1. מדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות – תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: פיסיולוגית הייצור ויחסי הגומלין של הצומח החקלאי עם סביבתו; גנטיקה, אבולוציה, השבחה וגנומיקה חקלאית; ביוטכנולוגיה וביולוגיה תאית ואורגניזמית; אקולוגיה יישומית, שמירת טבע וניהול שטחים פתוחים.

2. ביולוגיה וממשק של בעלי חיים חקלאיים -  תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: פיסיולוגיה של בעלי חיים; ביולוגיה של תהליכי רבייה; הזנת מעלי גרה; אימונולוגיה של בעלי חיים; ופיסיולוגיה סביבתית של בעלי חיים.

3. מדעי המזון והתזונה -  תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: ביוכימיה ומיקרוביולוגיה של מזון; הכימיה והפיזיקה של תהליכי ייצור ושימור מזון;  מרכיבים תזונתיים ופיזיולוגיה ברמת התא הבודד והאורגניזם השלם; טוקסיקולוגיה של מזון; מזון פונקציונאלי ופרוביוטיקה; תזונה ומחלות מטבוליות.

4. מדעי הסביבה בחקלאות – מחקר רב תחומי בנושאים מגוונים הקשורים להשפעות החקלאות על הסביבה והסביבה על החקלאות. תחומי המחקר כוללים נושאים כמו: חקר הרצף קרקע-מים-צמח-אטמוספירה בהיבטי קליטת מים, דישון וזיהום; מיקרוביולוגיה סביבתית; יחסי פטריות-חיידקים-צמח; ביולוגיה סינתטית של מיקרואורגניזמים;  פיתוח פתרונות חדשניים לבעיית מזיקים בחקלאות; שיפור איכות האבקה בגידולים השונים, צמצום השימוש בקוטלי חרקים; אגרואקולוגיה ושמרת טבע; כלכלת סביבה וניהול משאבי טבע; כלכלת המגזר החקלאי ומדיניות חקלאית; כלכלת משאבי מים; שיווק מוצרי מזון, פיתוח יוזמות באגריביזנס.

בחממה

הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, נמצאת בחזית המחקר החקלאי ותחומים הנלווים אליו. מדעני הפקולטה השתתפו במהלך השנים בפיתוח מחקרים חדשניים כגון: השקיה בטפטוף; חיטוי סולרי; טיפוח פרחים בעלי צבע וריחות מושכים, טיפוח ירקות בעלי חיי מדף ארוכים; שימוש בגנטיקה לשיפור הערך התזונתי של פירות וירקות; הזנה ורביה של דגים ועופות; הדברה ביולוגית של מזיקים ומחלות צמחים; השקיה בקולחים או במים מליחים, ועוד.

חוקרי הפקולטה מפתחים את הפעילות ההוראתית והמחקרית בתחומי מדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה, על מנת לאפשר לחקלאות הישראלית ותחומים נלווים להתקיים, תוך שמירה על מעמדה התחרותי בעולם. המחקרים בפקולטה הינם עם הפנים לעתיד תוך התמקדות בתחומים הבאים: מדעי הצמח, מדעי בעלי החיים, הגנת הצומח, גנטיקה והשבחה, מזון ותזונה, ביולוגיה של התא, גנומיקה, פרוטאומיקה וביוטכנולוגיה. על מנת למנוע זיהום הסביבה נערכים מחקרים במדעי הקרקע והמים, הסביבה והאקולוגיה. מתוך ראייה של הקשר ההדוק בין איכות המזון ובריאות האדם קיים שיתוף פעולה מחקרי בין חוקרי מזון ותזונת האדם לבין חוקרים ממדעי הצמח והחי. כמו כן ניתן דגש לתחומי הכלכלה החקלאית והמנהל בחקלאות.

 

ועדת מחקר

רכזת קשרי מחקר: אריאלה פלגר

מידע על קולות קוראים למענקי מחקר, חילופי חוקרים, מלגות ופרסים     
ניתן לקבל באתר הרשות למו״פ  או לפנות אל ועדת מחקר של הפקולטה 08-9489383/346 

דוא"ל: 

research-agriculture@savion.huji.ac.il

arielafl@savion.huji.ac.il

 

מחקר

מרכזי מחקר

המרכז למחקר במדעי הצמח בחקלאות

המכון שלנו מאגד למעלה מ-20 מדענים אשר חוקרים מגוון גדול של נושאים במדעי הצמח, בעלי משמעות וחשיבות לחקלאות, מהרמה המולקולרית והתאית ועד לרמת הצמח השלם והשדה. צור קשר

עגבניות

 

המרכז למחקר בנוטריגנומיקה ומזון פונקציונלי  

המרכז לנוטריגנומיקה ומזונות פונקציונלים עוסק בלימוד הקשרים וההשפעה ההדדית בין מערך הגנים לבין התזונה שלנו. במרכז כ-40 חוקרים. המרכז יוזם ומממן מחקרים אינטר דיסציפלינריים, תמיכה בתלמידים, ומארגן  ימי עיון עם חוקרים מובילים מהארץ ומחו״ל. במאי  האחרן ארגן המרכז את הכנס השנתי של האגודה הבינלאומית לנוטריגנומיקה, שנערך בתל אביב בהשתתפות מאות אורחים מהארץ ומחול. צור קשר

נוטריגנוקה

 

מרכז טריווקס לחקר הדבורים

המרכז לחקר הדבורים ע׳׳ש ב. טריואקס המרכז לחקר הדבורים ע׳׳ש ב. טריואקס משמש מרכז לחקר הביולוגיה של דבורת הדבש ולשימוש בדבורים בהאבקה. במרכז מתבצע מחקר רב-תחומי בתהליכי קבלת החלטות של דבורים, אשר משלב כלים ורעיונות מתחומי האקולוגיה ההתנהגותית והתזונתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, וכלכלה. המרכז משתף פעולה עם דבוראים ומגדלים ומנסה ליישם שיטות ותוצאות מהמחקר במציאת פתרונות עבור בעיות בגידול דבורים ובהאבקה. אתר המרכז

דבורים

 

מרכז מחקר לחקלאות, סביבה ומשאבי טבע

 המרכז מעודד שיתופי פעולה בין חוקרים מתחומים שונים כדי לקדם חקלאות בת-קיימא תוך כדי התמודדות עם שינויי אקלים גלובליים, מחסור במים וירידה באיכותם, ומדבור. חברי המרכז מאגדים התמחויות בתחומי הביולוגיה השונים, מביולוגיה מולקולרית לאקולוגיה, במדעי הקרקע והמים, ובכלכלה סביבתית. במרכז מפתחים שיטות חדשניות לצורך הגדלת תנובת המזון, תוך כדי שמירה על הסביבה, על משאבי הטבע, ועל שירותי המערכות האקולוגיות. אתר המרכז

 

מים

 

המרכז למחקר בכלכלה חקלאית

המרכז למחקר בכלכלה חקלאית הוא מוסד ללא כוונת רווח שנוסד ב-1968 ונתמך על-ידי האוניברסיטה העברית, ממשלת ישראל, בנק לאומי לישראל ובנק הפועלים. מטרת המרכז היא לקדם ולעודד מחקר מדעי בכלכלה חקלאית. המרכז תומך במחקרים, בסדנאות מדעיות ובשיתופי פעולה בינלאומיים, ומפרסם כתב עת בנושא קואופרציה כפרית. ממצאיהם של עמיתי המחקר של המרכז מתפרסמים בסדרת המאמרים לדיון. החלטת המרכז לפרסם מחקר משקפת את דעתו שהעבודה עומדת בתנאי המחקר המדעי; עם זאת, הפירושים והמסקנות של המחקר הם אלה של המחבר, ואינם משקפים בהכרח את דעת המרכז או חבר הנאמנים שלו. אתר המרכז

By ציון הלוי (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], ten shekel via Wikimedia Commons

 

תשתיות מחקר והוראה

 

תשתיות מחקר - קמפוס רחובות
הספרייה לחקלאות, מזון וסביבה אנשי קשר:

טלפון: 08-9489269
דוא"ל:agri_circ@savion.huji.ac.il

יחידת המחשב אנשי קשר:

טלפון: 08-9489283

חוות המחשבים אנשי קשר:

טלפון: 08-9489884

היחידה לציוד בין-מחלקתי (צב"מ) אנשי קשר:

ד"ר אורית גל-גרבר
טלפון: 08-9489225
דוא"ל: oritg@savion.huji.ac.il​

בית החיות (משרת את כל הקמפוסים) אנשי קשר: יו"ר אקדמי: פרופ' יוסי אורלי
מנהל: ד"ר רוני קלמן
טלפון: 02-6758465/6
דוא"ל: animals@huji.ac.il
מעבדות שונות
חווה נסיונית (ללימוד וחקר סוגי גידולים, קרקע, זריעה והשקיה) אנשי קשר:

מנהל: פרופ' צבי פלג
טלפון: 08-9489638

אחראי: מר ינון פלסר
050-3161053
 דוא"ל: yinonp@savion.huji.ac.il

מרכז חממות (חממות מבוקרות לניסויים טרנסגניים) אנשי קשר: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
טלפון: 08-9489082
פיטוטרון (מתקן למחקר לחקר תגובות צמחים לתנאי אקלים שונים) אנשי קשר: פרופ' חיים קיגל
טלפון: 08-9489321
מרפאה לתזונה
בשיתוף מכון חרוב
אנשי קשר:
גב' אסתר צגאי
טלפון: 08-9489265
דוא"ל: estertz@savion.huji.ac.il
דיר אנשי קשר:
ד"ר סמיר מבג'יש
טלפון: 08-9489314
דוא"ל: sameer.mabjeesh@mail.huji.ac.il
לול אנשי קשר: ד"ר ישראל רוזנבוים
טלפון: 08-9489395
דוא"ל: rully.r@mail.huji.ac.il
מערכות סגורות לגידול דגים אנשי קשר: פרופ' יאפ ואן-ריין
טלפון: 08-9489302
דוא"ל: jaap.vanrijn@mail.huji.ac.il
טיפוח זני דגים אנשי קשר: פרופ' ברטה סיון-לבבי
טלפון: 08-9489988
דוא"ל: sivan.berta@mail.huji.ac.il
מכשירים להיסטולוגיה אנשי קשר: פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027
מטהר מים אנשי קשר: פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027

 

ספרייה

 

לאתר ספרייה 

 

ספריה

הספריה לחקלאות, מזון וסביבה משרתת את קהל הסטודנטים, המרצים והחוקרים של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית.

שעות פתיחה

צור קשר

טל' : 08-9489269
פקס :08-9361348

facebook   

 

 

 

יחידת המחשב

יחידת המחשב בפקולטה לחקלאות, מזון ואיכות הסביבה ע"ש רוברט ה' סמית מספקת מענה ותמיכה בכל נושאי המחשוב בקמפוס ולכל המשתמשים, לרבות סגל אקדמי וסגל מנהלי. בכלל זה שירותי תקשורת, תמיכת PC וטיפול בתקלות, תמיכה בחשבונות משתמשים למערכות האוניברסיטאיות, שירותי גיבוי, תמיכה בנושאי הוראה מתוקשבת, סיוע בתחזוקת אתרים ועוד.

לסטודנטים - יש לפנות לחוות המחשבים, המספקת תמיכה בחשבונות משתמשים וסימסאות למחשבים הציבוריים ולמערכות אוניברסיטאיות שונות; תמיכה בתוכנות ברישוי אוניברסיטאי לסטודנטים; ותמיכה בהתחברות לרשת האלחוטית בקמפוס ובהתחברות למאגרי מידע באמצעות תוכנת SAMBA. סטודנטים עובדי מעבדה המעוניינים לחבר את הלפטופ האישי לתקשורת הקווית צריכים להגיע לחוות המחשבים (מתחת לקפיטריה) עם הלפטופ לצורך רישום.

יחידת המחשב ממוקמת בקומת הקרקע של בנין וולקני בקצה הדרומי מזרחי של הקמפוס. לנכנסים משער הרצל - יש לפנות שמאלה מיד לאחר הכניסה.

מוקד יחידת המחשב: 08-9489283, לשירותכם בימים א'-ה' בשעות 08:30-15:00

 

צוות יחידת המחשב

שם טלפון דוא"ל תפקיד
ליאור זרחי 9489796 liorz@savion.huji.ac.il מנהל יחידת המחשב
דבורה וייסמן 9489232 deborah.weisman@mail.huji.ac.il Unix/Mac/Linux; Scientific Apps/Imaging; Moodle; Internet
רחל זכרין 9489283 rachelm@savion.huji.ac.il מתאמת שרותי מחשוב ותמיכה, חשבונות סטודנטים, סגל מנהלי ואקדמי, מוקד
אבי טימור 9489147 avit@savion.huji.ac.il System Administrator, Networking
גד נרדים 9489882 gadne@savion.huji.ac.il מנהל חוות המחשבים, Networking

 

אתר הרשות למחשוב

 

שירותי מחשוב

תוכנות

סגל אקדמי ומנהלי - רכישת תוכנות מתבצעת ב"מיקרו-חנות" של הרשות למחשוב. יחידת המחשב מסייעת בהתקנת תוכנות שנרכשו במידת הצורך (פנו למוקד 08-9489283).

סטודנטים - לרשות הסטודנטים תוכנות שונות לצרכים אקדמיים ללא תשלום. למידע נוסף בקרו באתר חוות המחשבים.

במחשבים הציבוריים: חוות המחשבים, כיתות המחשב והספרייה - מותקנות תוכנות לסטודנטים כגון spss, sas, jmp, matlab, arcinfo, mathematica ועוד. לקבלת ייעוץ לגבי התוכנות בכיתות ולבקשת הוספת תוכנות יש לפנות לאבי טימור 08-9489147.

Gis - להתקנת תוכנת arcinfo במשרדים יש לפנות למרכז בירושליים המנוהל בידי עדי בן-נון. טלפונים 86345/81445/84469.bennun@cc.huji.ac.il

 

הוראה מתוקשבת

כיתות מולטימדיה

ברחבי הקמפוס כ-50 כיתות לימוד המצוידות באמצעי מולטימדיה: מחשב, מקרן, רמקולים וחיבור לרשת של הפקולטה. יש להתקשר למזכירות לעינייני הוראה 08-9489479 לצורך הזמנת כיתה. במקרה של תקלה במחשב יש להתקשר למוקד יחידת המחשב 08-9489283.

כיתות pc

תיאום כיתת pc מתבצעת דרך המוקד 08-9489283 או - rachelm@savion.huji.ac.il, אשר תוודא גם שהתוכנה הנדרשת קיימת. בכיתות ה pc מותקנים מקרנים בעמדת המורה וכן תוכנה לשליטה של המורה על מסכי התלמידים. בקמפוס 3 כיתות כאלה. הכיתות ממוקמות בבנין אהרונסון (2 כיתות) ובבנין איק"א (כיתה אחת).

Moodle

לתמיכה למרצים בשימוש במערכת, בהעלאת תכנים וביצירת פעילויות במערכת Moodle יש לפנות לדבורה 08-9489232.

 

תקשורת בקמפוס

תקשורת קווית - הרשת הקמפוס היא רשת סגורה המצריכה רישום של המחשב במערכת לצורך חיבור. לחיבור מחשבים נייחים במעבדות ובמשרדים יש לפנות למוקד 08-9489283 לתיאום. לחיבור מחשבים ניידים לרשת הקווית יש להגיע עם הנייד לחוות המחשבים מתחת לקפיטריה 08-9489884. להזמנת נקודות תקשורת במעבדות ובמשרדים יש לפנות לאבי טימור בטלפון 08-9489147 או בדוא"ל -avit@savion.huji.ac.il.

תקשורת אלחוטית - רוב כיתות הלימוד בקמפוס מכוסות על-ידי רשת אלחוטית. מפה מפורטת באתר חוות המחשבים - חיבור מחשב נייד. לסיוע בהתחברות לרשת האלחוטית בקמפוס יש לפנות לחוות המחשבים מתחת לקפיטריה.

 

תמיכת PC במעבדות ובמשרדים

לתיאום פגישה לצורך טיפול במחשבים במעבדות ובמשרדים (התקנת תוכנות, הגדרת מדפסות, גיבוי, אנטי-וירוס וטיפול בתקלות) יש לפנות למוקד בשעות 08:30-15:00 בטלפון 08-9489283.

ביטוח תוכנה - ניתן לבטח את המחשבים האישיים הנמצאים במחלקות הפקולטה. הביטוח כולל עד 20 שעות בשנה לטיפול בתקלות במערכת ההפעלה ובתוכנות המחשב. להצטרפות למערכת ביטוח התוכנה יש להתקשר לאריאלה ברק 89145 או בדוא"ל: arielab@savion.huji.ac.il

 

מחשבי מקינטוש בקמפוס

לתמיכה במחשבי מקינטוש ובמערכות הפעלה לינוקס יש לפנות לדבורה וייסמן בטלפון 08-9489232 או בדוא"ל - deborah.weisman@mail.huji.ac.il

 

ציוד מחשוב

ספקים לרכישת ציוד בהתאם לתיחור מפורטים באגף הכספים של האוניברסיטה.

ניתן לרכוש מיחידת המחשב מחולל סיסמאות OTP לחיבור מאובטח עם הרשאות מיוחדות לרשת האוניברסיטה.

חוקרים ועובדים יכולים לקבל ביחידת המחשב ציוד מחשוב בתיאום:

  • כבלי תקשורת, חשמל ווידאו VGA
  • מסכי 19 אינץ' ריבועיים
  • מקלדות ועכברים אם יש רזרביים

 

כיתות המחשב

בקמפוס יש שלוש כיתות מחשב לצורך שיעורים פרונטליים המצריכים שימוש במחשבים או לצורך בחינות ממוחשבות. כל אוכלוסיית הקמפוס (סגל וסטודנטים) יכולים להשתמש במחשבים בכיתות אלה כל עוד אין מתקיימים בהן שיעור או בחינה באותה שעה. הכיתות פתוחות 24/7 כולל שבתות וחגים.

בבניין אהרונסון:

כיתה 16 -  1. 31 מחשבים: 29 מחשבי סטודנטים ומחשב מרצה ומחשב סורק
2. מדפסת שחור-לבן ומדפסת צבע
3. סורק Epson
כיתה 17 -  1. מונה 21 מחשבים: 20 מחשבי סטודנטים ומחשב מרצה.
2. מדפסת שחור-לבן
3. מכונת צילום

בבניין יק"א:

כיתה 18 -  כיתת שקט! אין לדבר בכיתה זו ויש לשמור על השקט (לימוד בקבוצות אפשרי בכיתות אהרונסון).
1. מונה 21 מחשבים: 20 מחשבי סטודנטים ומחשב מרצה.
2. מדפסת שחור-לבן

 

 

למרצים -

כל הכיתות מצוידות במקרן ובתוכנת שליטה להצגת מסך המרצה על מסכי הסטודנטים. על המחשבים מותקנות תוכנות אקדמיות שונות לשימוש הסטודנטים או לצורכי הוראה, כגון spss, sas, jmp, matlab, arcinfo mathematica ועוד. לבירור לגבי תוכנה מסוימת ניתן לפנות לאבי טימור 08-9489147.

לצורך תיאום כיתת מחשב יש לפנות למזכירות לענייני הוראה 08-9489479.

לאחר תיאום הכיתה מול המזכירות לענייני הוראה יש ליצור קשר עם מוקד יחידת המחשב 08-9489283 לקבלת הנחיות אם יש ולקבלת שם משתמש וסיסמה למחשב המרצה.

 

לסטודנטים - 

יש לשים לב להנחיות על אופן השימוש במחשבים. כמו כן יש לקרוא את דף המידע לסטודנט באתר חוות המחשבים. ניתן ללמוד בכיתות כל עוד אין מתנהל בהן שיעור באותו זמן.

לו"ז שבועי של תפוסת הכיתות כדי לדעת מתי אין בכיתות שיעור. כמו כן הלו"ז מוצג על-גבי מסך מחוץ לכיתה 16 ובכניסה לחוות המחשבים.

תפוסת מחשבים ציבוריים בקמפוס כדי לדעת איפה יש תחנות פנויות.

לדיווח על תקלה במדפסות יש לפנות למוקד יחידת המחשב 08-9489283 בשעות הפעילות, ואנו ממליצים בינתיים לגשת למדפסת בכיתה סמוכה (ניתן לחלץ את ההדפסות מכל מדפסת, אין צורך לשלוח מחדש).

 

ציוד בין מחלקתי

ציוד ומיכשור מדעי חדיש ומשוכלל המותאם לצרכי המחקרים ולדרישות החוקרים הוא מאבני היסוד של מחקר מדעי חדשני.

השימוש בציוד מחקר המבוסס על חדשנות טכנולוגית מאפשר להעמיק את ההבנה של מבנים ותהליכים לקידום המדע.

עלויות של הציוד ומורכבותו הטכנולוגית מצריכות טיפול מקצועי לצד הקפדה על נהלי עבודה  ועל כן יש הצדקה ליצירת יחידה בין מחלקתית האמונה על רכישה, הפעלה, והנגשת הציוד לחוקרים תוך לימוד היכולות הטכנולוגיות.

בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות יחידת הציוד בין מחלקתי (הידועה יותר בשם "צב"מ"), מתפתחת ומתרחבת ויעודה להציע מגוון רחב של מכשירים על פי צרכי החוקרים בפקולטה, ולאפשר ביצוע מחקר ברמה גבוהה. צוות מקצועי מלומד ומיומן מסייע בתפעול, וניתוח הנתונים.

היחידה עומדת לשימוש חוקרי הפקולטה סטודנטים, מוסדות אקדמיים והשוק הפרטי.

לאתר הצב״ם

שירותים אנליטיים

אנו מציעים שירותים אנליטיים עבור יישומים שונים. שירותים יכולים לכלול פיתוח שיטות, הכנת דוגמאות, וניתוח נתונים. מבחר של שירותים אנליטיים מוצע לציבור הרחב.

FACSI - Faculty of Agriculture Center for Scientific Imaging

ניתן התקשר עם  ד"ר אורית גל גרבר במייל  :  Oritg@savion.huji.ac.il

או לפרטים נוספים בטלפון 054-8820124.

שעות פתיחה

המעבדה פתוחה בימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00.

לשימוש בשעות חריגות נא להתקשר ל 08-9489152

מעבדה

פיטוטרון

הפיטוטרון - לזכר סר מייקל סובל

פיטוטרון הוא חממה מתוחכמת המצוידת באמצעי בקרה מדויקים של תנאי הסביבה ומאפשר על כן לימוד וחקר תגובות צמחים לשינויים אקלימיים וסביבתיים. פיטוטרון מהווה כלי עזר חשוב למחקר בסיסי או יישומי ואשר חשיבותו מודגשת בשנים האחרונות עקב ההשלכות של שינויים אקלימיים גלובליים על החקלאות.

לחוקרי הפקולטה לחקלאות מתקן מבוקר כזה היינו חיוני עבור מחקרים העוסקים בהשפעות סביבתיות על התפתחות צמחים ובטכנולוגיות גידול לבחינת התאמתם של צמחים שונים לתנאי גידול באזורי שונים. החוקרים שואפים להעמיק את ההבנה של השפעת הסביבה על צמחים שונים: חלקם צמחי מודל, אחרים צמחים בעלי ערך חקלאי וכלכלי וגם של מיני בר. היעדים אליהם שואפים המחקרים מגוונים ביותר, מהגדלת יבולים ואופטימיזציה של תשומות, כגון אנרגיה, מים וכח אדם, ועד הבנת השפעות גורמי סביבה על הצומח במערכות אקולוגיות שונות.

הדרך היחידה להעריך את ההשפעות הסביבתיות ויחסי הגומלין בין גורמי סביבה שונים היא להשוות בו זמנית בין צמחים הגדלים בתנאים השונים זה מזה בגורם אחד בלבד, בעוד יתר הגורמים קבועים. הפיטוטרון מהווה מתקן מתאים לניסויים כאלה. תכנון מערכות ניסוי בחזרות ובתנאים שונים בחדרי גידול סמוכים המקבלים משטרי תאורה זהים, בקרת טמפרטורה, לחות , אורך יום וגם השקייה והזנה מינרלית כנדרש. הצמחים גדלים במכלים הנמצאים על שולחנות מתניידים ועל כן יכולים להיות מועברים בין חדרי הגידול, ועל יד כך ניתן להגדיל את מספר הצירופים של תנאים שונים לבדיקה רחבה יותר של תגובת הצמחים.

הפיטוטרון שלנו מכיל 4 חדרים שקופים עם תאורה טבעית ותשעה חדרי גידול המוארים בתאורה מלאכותית, אשר ניתן להפכם גם לחדרים מוחשכים או לבקר בהם את אורך היום. אורך היום הטמפרטורה והלחות ניתנות לשינוי בהתאם לצרכי הניסוי . חיישנים המותקנים בכל חדר מנטרים את התנאים ומבוקרים על ידי מערכת ממוחשבת, המאפשרת לווסת את הטמפרטורה בדיוק של מעלה ולחות ברמה של 5%.

 

חממות

 

חממה

מרכז המולטימדיה

 

בשנת 1987 בזכות תרומתו הנדיבה של רוברט ה סמית הוקם בפקולטה מרכז למולטימדיה במטרה להעניק לסטודנטים ולמרצים כלי עזר טכנולוגיים  ללמידה ולהוראה .

במהלך השנים, עם התקדמות הטכנולוגיה, הפך המרכז גורם משמעותי לציוד עזר להוראה בקמפוס תוך תכנון קפדני של סביבת המרצה בכיתות השונות.

המרכז אחראי על כל ציוד המולטימדיה בכיתות לרבות שולחנות חכמים, מקרנים, מיקרופונים צילום השיעורים ומיקרוסקופים.

מרכז המולטימדיה מעניק שירותי מולטימדיה כמו עריכת סרטים ומצגות, והמרת סרטי וידאו לקבצים דיגיטליים.
 

מנהל מרכז מולטימדיה

סיון חלימי

sivanh@savion.huji.ac.il

054-8820198

פקס 08-9364002 

טלפון במשרד: 08-9489939

11