6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

איזון בין גדילה להתבגרות בהתפתחות עלים וצמחים

 פרופ' נעמי אורי

המכון למדעי הצמח וגנטיקה

גיל ההתבגרות עד מתי?

איזון בין גדילה להתבגרות בהתפתחות עלים וצמחים

צמחים הם בעלי יכולת ייחודית לייצור אברים חדשים לכל אורך חייהם. כיוון שצמחים לא זזים, יכולת זאת משמשת מעין תחליף להתנהגות, ומאפשרת לצמחים להתמודד בעזרת שינוי צורתם עם השינויים הפנימיים והחיצוניים שהם חווים. היכולת לייצר אברים לאורך החיים מתאפשרת על ידי שימור של אזורים בצמח בעלי תכונות עובריות. אזורים אלה נקראים מריסטמות.
עלים בטבע מופיעים במגוון אין סופי של צורות וגדלים, וצורת העלה גם היא משתנה בהתאם למצב הפנימי והחיצוני של הצמח.
במחקר שיוצג בהרצאה אנו משתמשים בכלים גנטיים כדי להבין כיצד מתאפשרת יצירת מגוון כה רחב של צורות. נבחן כיצד שינוי בפעילות גנים המעורבים בתהליך משפיעה על צורת העלה ועל אורך חייו.

ori