6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

ביחד או לבד - רכיבי מזון בגוף

ד"ר זוהר כרם

המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה 

ביחד או לבד: על הפעילות של רכיבי מזון בגוף

המודעות והעניין בהשפעה של התזונה על הבריאות ועל איכות החיים גדלים במהירות בשנים האחרונות. כולנו רוצים לאכול "בריא" ולדחות את הביקור אצל הרופא. אנחנו גם רוצים ליהנות מהחיים - כלומר לאכול "טוב" ולהרגיש טוב.
אנחנו חשופים לפרסומת ולמושגים חדשים - "מזון פונקציונלי", "מזון רפואי", ודנים בהם ליד השולחן או מסביב למדורת השבט.
זמינות המידע אין סופית ביחס ליכולתנו לעכל אותו, אך מידע רב מופץ ללא ביקורת. כמו בימי קדם, אנחנו מובלים להאמין ולא להבין.

עיקר הדיון הוא בפעילותם של חומרים בודדים, בין אם הם מכונים בשמם הפרטי, כפי שמכנה אותם הכימיה, או בשם המשפחה או הקבוצה הפופולרי שלהם, למשל 'נוגדי חמצון'. כאשר אנחנו צורכים אותם - הם לעולם אינם בודדים ואינם עומדים בזכות עצמם. האם לחבורה יש משמעות?

דוגמה מפורסמת היא הספיגה השונה של ליקופן מעגבנייה לגוף, שעולה מאד בצירוף שמן למנה. דוגמה נוספת - שמענו ש"צריכה מתונה של יין תורמת לבריאות". מי טוב? האלכוהול? נוגדי החמצון? ביחד?
נדון בדוגמאות אלו ונוספות ונכיר חלק מהאינטראקציות בין רכיבים במזון וההשפעה שלהן על פעילותם בגוף.

zohar