6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

סודות מחיי החברה של החיידקים

ד"ר יעל הלמן

המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה

 האם נוכל לנצלם לטובתנו?

במשך שנים רבות נחשבו החיידקים לאורגניזמים אינדיבידואליסטים המקיימים בינם לבין עצמם יחסי גומלין המתבססים על תחרות בלבד. כיום, דעה זו כבר לא תקפה ומושבות חיידקים נחשבות לקהילות חברתיות, המשתמשות בסיגנלים כימיים כדי לתאם מגוון רחב של פעולות לטובת המושבה. אחד המנגנונים הנפוצים ביותר לתיווך שיתוף פעולה בין חיידקים היא מערכת "חישת המניין" המאפשרת לחיידקים לשנות את התנהגותם בהתאם לצפיפותם. מערכת "חישת המניין" מתווכת מגוון פעולות בחיידקים, החל מתאום מסלולים מטבוליים והתפתחותיים וכלה בהפעלה משותפת של מנגנוני אלימות כנגד תאי המאכסן. העובדה שחיידקים רבים תלויים במערכת "חישת המניין" לשם גרימת מחלות הובילה להתפתחות מחקר העוסק בשיבוש מערכת חישת המניין ככלי למלחמה בחיידקים פתוגניים.

 

בהרצאה אסביר מהי מערכת "חישת המניין" וכיצד היא פועלת בחיידקים ואתאר שיטות שונות המשמשות לשיבוש מערכת זו בחיידקים הגורמים למחלה בצמחים. בנוסף, אדגים כיצד ניתן לפתח שיטות לזיהוי חיידקים ספציפיים בדלקות אוזניים ע"י פענוח הסיגנלים הכימיים המשמשים לתקשורת בין חיידקים.

yael