6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בנגן יש את כל ההרצאות

התעלומה של עצם ללא תאים

פרופ' רון שחר

 התעלומה של עצם ללא תאים 

העצמות של כל בעלי החוליות שבהם השלד מגורם בנויות מאותן אבני יסוד: קולגן מסוג I, מינראל (גבישי סידן-פוספט), מים וכמות קטנה של חלבונים שאינם קולגן. כמוכן, בעצמות כל בעלי חוליות ישנם שלושה סוגי תאים: אוסטיאובלאסטים (תאים יוצרי עצם), אוסטיאוקלאסטים (תאים מפרקי עצם) ואוסטיאוציטים (שהינם אוסטיאובלאסטים שנכלאו בתוך רקמת העצם).

האוסטיאוציטים הינם התא הנפוץ ביותר בעצם (כ-90%) ומשערים שהם אחראים לרגולציה של שני תהליכים מרכזיים:

(1) שחלוף רקמת עצם פגועה בעצם חדשה

(2) שינוי מבנה העצם בהתאם לצרכים משתנים

בהתחשב בשכיחותם הרבה של האוסטיאוציטים בכל בעלי החוליות ובתפקידים הקריטיים שלהם, העובדה שבדגים רבים העצם חסרה אותם לחלוטין. עוד יותר מעניינת העובדה שבדגים פחות מפותחים אבולוציונית הם נמצאים בכמות גדולה, אך החל משלב אבולוציוני מסוים עצמות הדגים המפותחים יותר 'ויתרו' על תאים אלו. עובדה זו מעוררת שאלות רבות ובמיוחד, האם שלד הדגים מסוגל לעבור שחלוף והתאמת מבנה לשינויי עומס ללא תאים אלו? מצד אחד התפקיד המיוחס לתאים אלו שולל אפשרות כזו, אך מצד שני החשיבות של תהליכים אלו והעובדה שדגים הינם קבוצה מצליחה כל כך מעלים את האפשרות ששחלוף והחלפה יכולים אולי לקרות ללא אוסטיאוציטים.

בהרצאה אציג ממצאים חדשים לגבי מבנה העצם ללא תאים של דגים ואדגים תוצאות של ניסויים שבדקו את יכולתה של עצם זו להתאים את המבנה שלה לעומסים משתנים וכן יכולתה להשתחלף.

ron