6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח

מאי 23, 2018

ם למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח-. 23.5.18

שלום רב,      

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.
לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד" ומתעדכן אחת לשבוע מתאריך 9/4/2018.

טקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים 2018

פברואר 11, 2018

המזכירות לע"ה ותלמידים

ציבור הסטודנטים מוזמן

לטקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים

הטקס יתקיים ביום א , כ"ד אדר תשע"ח , 11.03.2018.
התכנסות בשעה 13:30, הטקס יחל בשעה 14:00 באולם אריוביץ' .

מדרג תלמידים מצטיינים תואר בוגר

דצמבר 4, 2017

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ז.

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשע"ז.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

קישורים למידע מירושלים

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים בפקולטה לחקלאות היא הגוף הרשמי המייצג את ציבור הסטודנטים ופועל למענו ולרווחתו. האגודה אמונה על קידום ענייני הסטודנטים בתחום האקדמי, יצירת חיי חברה ותרבות עשירים, הנהגה והעלאת תחומים חברתיים לסדר היום הציבורי, קיום קשר עם גורמי חוץ, דאגה לרווחת הסטודנטים, ייצוג הסטודנטים מול גורמים באוניברסיטה ועוד.

לאגודה נבחרים נציגים מחוגי הלימוד השונים המרכיבים את מועצת הסטודנטים, מהם נבחר ועד מנהל ובו יו”ר וסיו”ר האגודה. בנוסף פועלים באגודה מספר מחלקות מקצועיות המבצעות בצורה המקצועית ביותר את תפקידי האגודה.

כל סטודנט של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה זכאי להיות חבר באגודת הסטודנטים של הפקולטה. במסגרת פעילות האגודה ניתנת עדיפות ברורה לחבריה.

משרדי האגודה נמצאים בבנין ריזפלד

טל' 08-6215145

אתר האגודה בפקולטה

פייסבוק האגודה

״אגודת הסטודנטים נמצאת כאן בראש ובראשונה בזכותכם ולמענכם. אנחנו כאן כדי לפתור עבורכם כל בעיה שתעלה במהלך לימודיכם לתואר, וכמובן כדי להעשיר את חייכם בזמן שהותכם באוניברסיטה.״

אגודה