6b76acd05e18497c057639489560887e

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

בקליק אחד

הודעות מזכירות הוראה

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח

מאי 23, 2018

ם למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ח-. 23.5.18

שלום רב,      

הנך זכאי/ת למועד מיוחד.
לוח המועדים ורשימת הזכאים למועד מיוחד מתפרסם באתר הפקולטה לחקלאות –
"הודעות סטודנטים- זכאים למועד מיוחד" ומתעדכן אחת לשבוע מתאריך 9/4/2018.

טקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים 2018

פברואר 11, 2018

המזכירות לע"ה ותלמידים

ציבור הסטודנטים מוזמן

לטקס הענקת תעודות לתלמידי "בוגר" מצטיינים

הטקס יתקיים ביום א , כ"ד אדר תשע"ח , 11.03.2018.
התכנסות בשעה 13:30, הטקס יחל בשעה 14:00 באולם אריוביץ' .

מדרג תלמידים מצטיינים תואר בוגר

דצמבר 4, 2017

מדרג תלמידים מצטיינים על סמך הישגיהם בתשע"ז.

להלן רשימת תלמידי "בוגר" אשר הצטיינו ע"פ קריטריון של האוניברסיטה העברית בלימודיהם בשנה"ל תשע"ז.

* חלק מבין תלמידים אלה יהיו זכאים עקרונית להיכלל ב"רשימת הדקן",

ומתוכם  ע"פ מפתח חוגי יהיו חלק זכאים ל"פרס דקן" (פטור ממחצית שכר הלימוד), וכמה מהם יהיו זכאים ל"פרס רקטור" (פטור משכר לימוד מלא).

קישורים למידע מירושלים

נגישות

הנגשת האוניברסיטה לאנשים עם מוגבלויות

האוניברסיטה העברית מחויבת לתת את התנאים המתאימים ואת המענה הנדרש לכל סטודנט על מנת לאפשר לו לסיים את לימודיו תוך מיצוי יכולותיו באופן מלא. מטרת היחידה היא לספק לסטודנטים עם מוגבלות הזדמנות שווה ליהנות מכל השירותים, התכניות והפעילויות באוניברסיטה. במסגרת פעילות היחידה ניתן לקבל מידע וסיוע בכל הנוגע לזכויות סטודנטים עם מוגבלות באוניברסיטה ומחוצה לה.

http://studean.huji.ac.il/?cmd=ease.146

בקמפוס רחובות אפשר לקבל עזרה מהיחידה לאבחון ותמיכה בסטודנטים לקויי למידה 

וגם בדוא״ל משירלי הרשקו shirleyh@savion.huji.ac.il

היחידה לתמיכה בסטודנטים לקויי למידה, קמה מתוך מטרה להנגיש את הלימודים האקדמיים עבור סטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב במהלך לימודיהם האקדמיים. היחידה פועלת תוך אמונה, כי בעזרת תמיכה, הדרכה וליווי מקצועי, יכולים גם סטודנטים לקויי למידה, למצות את הפוטנציאל, הטמון בהם, ולהצליח בלימודיהם האקדמיים.

היחידה מספקת את כל מגוון השירותים, שסטודנט לקוי למידה עשוי להזדקק להם כמו: אבחון לקויי למידה והפרעות קשב, מתן התאמות לסטודנטים לבחינות הפסיכומטריות וללימודיו בהשכלה הגבוהה, ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן, ייעוץ, הדרכה, ליווי ותמיכה.

בדף של היחידה, תוכלו למצוא מידע על שרותים כגון: שירותי אבחון, טכנולוגיות מסייעות, חונכות אישית, סדנאות, סיוע מבטוח לאומית, שיעורים פרטיים, ותמיכה רגשית.  המרכז פועל על פי תקנון אתיקה מקצועית, המחייב שמירה על סודיות מלאה. יש איסור על העברת מידע, אלא אם נתקבל אישור לכך ע"י הסטודנט.

נגישות