9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

ארועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

הצלת מינים בסכנת הכחדה באיי גלפאגוס

20 נובמבר, 2017

מחקר של פרופ' יובל ופרופ' אדוארד יורקביץ להצלת מינים בסכנת הכחדה באיי גלפאגוס

איי גלפאגוס נמצאים על קו המשווה באוקיינוס השקט ומהווים שמורת טבע מיוחדת במינה. הם מאופינים בנופים דרמטיים ובמגוון ביולוגי ייחודי של מיני צמחים ובעלי חיים אנדמיים. איי גלפאגוס הוכרזו כאתר מורשת עולמי של יונסקו ומעוררים עניין רב הן בקרב ביולוגים, חוקרי אבולוציה והן בקרב תיירים.צ'רלס דרווין ביקר באיים במהלך מסעו המפורסם על ספינת הוד מלכותה הביגל, ותאר לראשונה קבוצה מיוחדת של ציפורי שיר  מהסוג "פרושים" אשר נבדלים בעיקר בצורת המקור, המותאמת לטיפול במזונם. פרושים אלה, שזכו לכינוי "הפרושים של דרווין" היוו נדבך חשוב בתובנות אליהם הגיע דרווין ואשר הביאוהו לפענוח העקרונות השולטים בהתהוות מינים חדשים ובהיווצרות מגוון מינים.

בעשור האחרון התברר כי "הפרושים של דרווין" נמצאים בסכנת הכחדה בגלל זבוב טפיל הפוגע בגוזלים של הפרושים. זבוב זה הוא מין פולש שהגיע לאחרונה מיבשת אמריקה, ובהעדר אויבים טבעיים או פתוגנים, מצליח לפגוע באחוז ניכר של קיני הפרושים השונים.

פרופ' בועז יובל ופרופ' אדוארד יורקביץ מהפקולטה לחקלאות ומזון וסביבה חוקרים מזה שנים את יחסי הגומלין בין זבובים וחיידקים. חוקרים מגאלאפגוס פנו אל פרופ' יובל בשנת 2012  בבקשה לסייע בפתרון הבעיה של הפרושים. יובל ביקר מספר פעמים באיים ואסף נתונים ראשוניים על החיידקים הקשורים לזבוב הטפיל. יובל ויורקביץ, ביחד עם חוקר נוסף- פרופ'  גורג' היימפל מאוניברסיטת מינסוטה, מומחה להדברה ביולוגית  - זכו לאחרונה במימון מהקרן הדו-לאומית למדע (BSF)), כדי לנסות לפתח שיטות להדברה ביולוגית והדברה מיקרוביאלית של הזבוב הטפיל. השותפים באיים (Charles Darwin Foundation), מתאמים את המחקר במקום.

מיותר לציין שהקהיליה המדעית כולה עוקבת בדאגה  אחר גורלם של הפרושים הנמצאים בסכנת הכחדה ואנו מקווים כי מענק המחקר יאפשר להם לפתח שיטות חדישות שיאפשרו להתמודד בהצלחה למול הזבוב הטפיל.

 

tortoisesealsreptiletree