9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

אירועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

פרס קיי לפרופ' ברטה סיון

19 יוני, 2017
Berta

ברכות לבביות לפרופ' ברטה סיון על זכייתה בפרס קיי

פרופ' ברטה לבבי-סיון גילתה דרך לגדל דגים גדולים יותר, צעד חיוני לקראת הזנת אוכלוסיית העולם המתרחבת וזכתה על כך השבוע בפרס "קיי" לחדשנות מדעית.

עלייתה הצפויה של אוכלוסיית העולם מ-7.5 מיליארד בני אדם ל-9 מיליארד בני אדם עד שנת 2050, מגבירה את הביקוש למזון בר-קיימא. מקור אספקה מרכזי של מזון הינו בתחום חקלאות המים. בעוד תחום דגי הבר מצוי בירידה תמידית ב-20 השנים האחרונות, תחום החקלאות הימית – גידול דגים בחוות בים, מקבל תפקיד גדל וחיוני ביותר בייצור המזון, בעיקר בעקבות זמינותו הגבוהה ומהירותו היחסית.

פוסטרפרופ' ברטה לבבי-סיון, מומחית לחקלאות מים בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים, זיהתה מולקולות זעירות בשם (Neurokinin B (NKB ו-(Neurokinin F (NKF המופרשות במוחם של דגים וממלאות תפקיד מכריע ברבייתם. עם זאת, היות ורבייה דורשת השקעת אנרגיה רבה, גדילתם של הדגים איטית יותר. בכדי לפתור בעיה זו, פיתחה פרופ' לבבי-סיון מולקולות המנטרלות את ההשפעה של NKB ו- NKF – ובכך מונעות רבייה ומובילות לשיעורי גדילה גבוהים יותר אצל הדגים. מולקולות אלו יכולים להיות להינתן כתוסף לאוכל הדגים.

לדוגמה, אמנון צעיר שהוזן באותה מולקולה ייחודית במשך חודשיים צבר 25% יותר משקל לעומת דגים שלא קיבלו את התוספת. עד כה, NKB נמצא ב 20 זנים שונים של דגים, המעידים כי מגוון רחב של מינים יושפע מגילוי זה. הטכנולוגיה שפותחה על ידי פרופ' לבבי-סיון וצוותה נמכרה על ידי חברת "יישום", החברה לפיתוח טכנולוגיה באוניברסיטה העברית, לחברת AquiNovo, הממשיכה במלאכת פיתוח הטכנולוגיה בכדי לייצר תוספי גדילה לדגים בחוות דגים בים.

בהתאם לכך שמדובר בתחום הגדל באופן המהיר ביותר לייצור מזון בעולם, לתעשיית משק המים יש פוטנציאל לספק יותר מקומות עבודה. כיום, באירופה, גידול הדגים בחוות בים מהווה כ 20% משוק הדגים ובתחום מועסקים כ-85,000 עובדים. ככל שיגדל ויתפתח תחום זה, צפויה לעלות משמעותית כמות המשרות בתחום.

בהוקרה על עבודתה זכתה השבוע פרופ' ברטה לבבי-סיון בפרס "חדשנות קיי" לשנת 2017.

פרס קיי ניתן לפרופ' לבבי-סיון במסגרת אירועי חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית. טקס הענקת פרסי קיי מתקיים מדי שנה באוניברסיטה העברית מאז 1994, והוא מוענק על ידי אייזיק קיי מאנגליה לסטודנטים ואנשי הסגל האקדמי, המנהלי והטכני של האוניברסיטה לעידוד המצאות מוצרים ופיתוחים חדשניים.

בתמונות למטה פרופ' סיוון לבבי עם ולשמאלה זוכת פרס בחזון דריה פלדמן ומר דייוד סמית בתמונה גם דיקן הפקולטה פרופ' שמואל וולף וגב' מעיין צוק פרי מקשרי חוץ בפקולטה

פרס