9e83956c5486ac8a4dbab13942035962

6b76acd05e18497c057639489560887e

bff3089556dc0f068d62fecb7a1fe0b1

d05b63b6578383b74f89f47a994168fd

34385b3706383b67e3189dccf189e608

802e0afa3f8cec82459401b3fc8cbfbf

f3f202958aecc3d5761da90b7fc51350

a900c542a0cac4dbaf21dc8801731c39

de5a924fdc1ae209bc9d81a50c025fde

אירועים עתידיים

<embed>

כל החדשות

ברכות לזוכות וזוכי הפקולטה במלגות נשיא המדינה

19 אוקטובר, 2015
ברכות לזוכות וזוכי הפקולטה במלגות נשיא המדינה

ברכות לזוכות וזוכי הפקולטה/האוניברסיטה במלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית

בטקס שנערך בבית הנשיא, הוענקו על ידי נשיא המדינה שמעון פרס, מלגות לשמונה מדענים צעירים חוקרי חקלאות, איכות סביבה ומים מהמצטיינים ביותר בתחומם, בהיקף של 200 אלף שקל כל אחד, לשם קידום המחקר והמדע הישראלי פורץ הדרך בתחומים אלה. מחקרים אלה יאפשרו לשפר את בריאותם ואיכות חייהם של אנשים בארץ ובעולם, להילחם במחסור תזונתי, בעוני ובאסונות טבע.

הדוקטורנטים הזוכים עוסקים בתחומים חדשניים ומייצגים קהילה צעירה ומרשימה של המחקר המדעי בישראל. ועדת שיפוט מיוחדת בחנה מאות חוקרים צעירים בישראל ובחרה את שמונת החוקרים המובילים בתחומים היכולים להוביל לפריצת דרך באנושות. ארבעה מתוך שמונה הזוכים אלה הם סטודנטים בפקולטה.